โรคสะเก็ดเงิน

ผื่นโรคกระจายเป็นแห่งๆโดยมากไม่มีตุ่มหนองหรือแดง บริเวณที่เป็นโรคน้อยกว่า 2 %

หน้าแรก ชนิดของสะเก็ดเงิน ความรุนแรงของโรค โรคสะเก็ดกับข้อ การรักษา