หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)

เป็นอาการเวียนศีรษะที่รู้สึกว่า ตัวเอง หรือสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเอง จะเกิดเมื่อหันศีรษะในทิศทางที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มักจะมี อาเจียน  ยืนทรงตัวไม่ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนท่าหรือหันหน้า หรือลุกจากเตียง สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบ ผู้เกิดอการนี้หากอายุน้อยกว่า 50 ปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ ส่วนผู้สูงอายุส่วนมากเกิดจากการเสื่อมของระบบประสาท

อ่านเรื่องการทำงานของหู

อาการของเวียนศีรษะบ้านหมุน

อาการเวียนศีรษะมักจะเป็นไม่เกิด2-3 นาที โดยมากมักจะเกิดจากการที่หันศีษะไปทิศทางเฉพาะ

เมื่อมีอาการเวียนศีรษะตาจะมีการกระตุก

สาเหตุเวียนศีรษะบ้านหมุน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุ ส่วนที่ทราบสาเหตุได้แก่

การวินิจฉัยเวียนศีรษะบ้านหมุน

 แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายหลังจากนั้นก็จะตรวจ

การรักษาเวียนศีรษะบ้านหมุน

ส่วนใหญ่หายได้เอง แต่อาจจะเป็นๆหายๆวิธีการรักษาแบบไม่ต้องใช้ยาสามารถทำได้สองวิธีคือ

ผู้ป่วยร้อยละ80จะตอบสนองต่อวิธีดังกล่าวและอัตราการเกิดซ้ำเพียงแค่ร้อยละ 5หลังจากนั้นจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้

  1. หลังจากหนึ่งสัปดาห์ให้ดำเนินชีวิตตามปกติ

ยาที่ใช้รักษาเวียนศีรษะบ้านหมุน

มียาหลายชนิดที่ใช้รักษาอาการเมารถสามารถบรรเทาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

เมื่อไรจึงจะต้องพบแพทย์

โรคนี้เป็นแล้วหายเองได้ แต่หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรจะพบแพทย์

ผู้ป่วยไม่ควรจะขับรถเองควรจะมีคนขับไปโรงพยาบาล

กลับหน้าเดิม | หู | การทำงานของหูชั้นกลาง | ยาที่ทำให้บ้านหมุน | เวียนศรีษะบ้านหมุน | โรค meniere | ความดันหูชั้นกลางไม่สมดุล