โรคตาแดงจากการติดเชื้อไวรัส Viral Conjunctivitis

เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ adenovirus ซึ่งเป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุด>รองลงมาได้แก่ herpes simplex virus (HSV)ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามากที่สุด ส่วนเชื้อที่พบได้น้อยได้แก่ varicella-zoster virus (VZV),มักจะระบาดในชุมชน โรงเรียน ที่ทำงาน การติดต่อมักจะติดต่อโดยการสัมผัสทางมือ เครื่องมือ สระว่ายน้ำ

อาการโรคตาแดง

ที่สำคัญคือตาแดงเฉียบพลัน น้ำตาไหล เยื่อบุตาบวม ต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต เคืองตาเล็กน้อย บางรายอาจจะมีเลือดออกที่ตาขาวมักจะไม่มีไข้ อาการจะมากช่วง 4-7 วัน หลังจากนั้นจะดีขึ้นใน 2-4 สัปดาห์ อาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยลามมาอีกข้างหนึ่ง

  • น้ำตาไหลเป็นน้ำใสไม่มีสี
  • อาจจะมีอาการเป็นหวัด น้ำมูกไหล คัดจมูก
  • หนังตาบวม
  • มองแสงจะปวดตา
  • เคืองตาหรือแสบตา

เนื่องจากโรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัส จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงสัมผัสกับคนอื่นเป็นเวลา10-12 วันนับตั้งแต่เกิดอาการช่วงนี้ต้องไม่ขยี้ตา ไม่สัมผัสมือกับผู้อื่น หรือใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกัน

การรักษาโรคตาแดง

เป็นเพียงประคับประคองโดยการประคบเย็น ยาหยอดตา ยาปฏิชีวนะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ไม่ควรใช้ยาที่มีส่วนผสมของ steroid เพราะจะทำให้หายช้า

โรคส่วนใหญ่หายเองภายใน 2-4 สัปดาห์

ตาแดง