แผลกดทับ

แผลปลายประสาทเสื่อม

นิ้วเท้าหงิกงอ

 

แผลขาดเลือด

แผลขาดเลือด

 

แผลกดทับ

แผลขาดเลือด

 

แผลมีการอักเสบ

แผลที่มีการอักเสบเฉียบพลัน

ผิวหนังอักเสบ

แผลที่มีการอักเสบเรื้อรัง