หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การเจาะเลือดตรวจขณะตั้งครรภ์

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์แพทย์จะเจาะเลือดตรวจทั่วๆไป เพื่อจะติดตามว่ามีโรคประจำตัวหรือมีโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์หรือไม่

จะเจาะเลือดเมื่อใด

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ครั้งแรกแพทย์จะเจาะเลือดตรวจ

การเจาะเลือดตรวจต้องตรวจอะไรบ้าง

การตั้งครรภ์

การตรวจก่อนการตั้งครรภ์  

fb google