หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การใช้ความร้อนในการรักษาโรค

การใช้ความร้อนในการรักษาโรค ได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคทั้งยุคใหม่และโรคยุคเก่า เช่นโรคมะเร็ง โรคเอดส์ ส่วนโรคโบราญที่ใช้ความร้อนในการรักษาได้แก่ หวัด ปวดท้องประจำเดือน บางท่านก็ใช้ความร้อนในการขับสารพิษออกจากร่างกาย

วิธีการรักษา

การทำให้อุณหภูมิของอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกิน 98.5 องศาฟาเรนต์ไฮเราเรียก Hyperthermia การทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอาจจะใช้เครื่องมือเช่น การใช้ microwave,ultrasonic waves,ไฟฟ้า ทำให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมีอุณหภูมิสูง เช่นในการรักษาข้ออักเสบ

ยังมีวิธีรักษาโดยการนำเลือดออกมาทำให้อุ่นและให้ไหลเวียนกลับเข้าไปในร่างกายซึ่งกำลังทดลองใช้ในการรักษาโรคเอดส์

การเข้าห้องอบ sauna หรืออ่างอาบน้ำร้อน หรือห้องอบไอน้ำ ก็สามารถอบให้ร่างกายร้อนเพื่อใช้ในการรักษาโรค

การแช่ในแงน้ำร้อนโดยทั่วไปจะให้อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ 101-108 องศาฟาร์เรนไฮต์โดยจุดประสงค์ที่จะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิอยู่ที่ 102-104องศาเป็นเวลา 30 นาที

นอกจากนั้นก็มีการใช้ความร้อนในการรักษาข้ออักเสบหรือแผล บางแห่งความร้อนและความเย็นในการรักษาโรคปวดศีรษะซึ่งมีวิธีต่างๆกันดังนี้


ไม่ควรใช่ความร้อนในการรักษาคนประเภทใด

ผลข้างเคียงของการใช้ความร้อน

เรียบเรียง 10/08/2545

   


fb google