หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Muscular Endurance

หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อ ที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง

Muscular Endurance

หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อ ที่จะยกน้ำหนักหรือทำงานอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาหนึ่ง การเพิ่มความสามารถของกล้ามเนื้อไม่เพียงแค่ยกน้ำหนัก แต่จะต้องเพิ่มเวลาที่ยกน้ำหนักนั้น

Muscular Endurance มีกี่ชนิด

การจะเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อจะต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่องโดยเแพาะนักกีฬาที่แข่งขัน

ตัวอย่างการออกกำลังแบบ Muscular Endurance

อาจจะใช้เครื่องมือบริหารกล้ามเนื้อช่วย เรียกว่าการออกกำลังที่ต้องออกแรงต้าน  resistance training โดยใช้น้ำหนัก 3-4 กก บริหารกล้ามเนื้อ 8-10กลุ่มโดยบริหารกล้ามเนื้อให้หลายส่วน เช่นกล้ามเนื้อแขน ไหล่ หน้าอก ขา เป็นต้น แต่ละส่วนให้ออกกำลัง10-15 ครั้งทำ2 วันต่อสัปดาห

การออกกำลังกาย  

 


fb google