การประเมินระยะของเซลลูไลท์


 

ท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านไม่มีเชลลูไลท์ ท่านอาจจะสำรวจดูทั่วร่างกายแล้วไม่พบ แต่ท่านอาจจะมีเซลลูไลท์เกิดขึ้นโดยมากจะเห็นในท่ายืน หากเป็นน้อยๆท่านไม่สามารถเห็น วิธีการทดสอบมีดังนี้

  1. The pinch test คือการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบผิวหนังบริเวณที่สงสัย โดยมากบิบริเวณต้นขา สะโพก หน้าท้งอหรือส่วนอื่นๆ หากมีเซลลูไลท์ผิวบริเวณดังกล่าวจะมีลักษณะเหมือนผิวส้ม
12345
  1. The Nurnberger - Muller scale เป็นการจัดระดับความรุนแรงของเซลลูไลท์แบ่งออกเป็น 4 ระยะ

Stage 0 ระยะนี้เมื่อยืนหรือนอนจะไม่พบความผิดปกติของผิวหนัง แต่เมื่อใช้นิ้วมือบีบจะพบรอยบุ๋มของผิวหนัง แต่ไม่มีลักษณะเหมือนลูกฟูก

cellulite

Stage 1 ผิวหนังจะปกติเมื่อยืนหรือนอนอาจจะมีผิวลักษณะเหมือนผิวส้ม แต่เมื่อใช้นิ้วมือบีบ คลำผิวหนังจะได้ไขมันเป็นเล็กๆ ผิวจะมีลักษณะเหมือลูกฟูก

12

Stage 2 ผิวหนังจะแสดงรอยบุ๋มขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลายืน แต่จะหายไปเมื่อเวลานอน จะเห็นก้อนใต้ผิวหนังเป็นก้อนเล็กๆและสามารถคลำได้ด้วยมือ

123

Stage 3 ผิวหนังจะมีรอยบุ๋มทั้งเวลายืนหรือนอนเป็นรอยขนาดใหญ่คล้ายลูกฟูกใต้ผิวหนัง จะคลำได้ก้อนไขมันเป็นลูกๆ ลักษณะแข็ง บางครั้งอาจจะปวด

1234

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

เพิ่มเพื่อน