หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการจุกแน่นหน้าอก

อาการจุกหน้าอกหรืออาการแน่นหน้าอกเป็นอาการที่พบบ่อย พบได้ทุกอายุ บางโรคไม่ต้องรกษาก็หายเอง แต่บางโรคหากรักษาล่าช้าอาจจะทำให้เสียชีวิต

 

สาเหตุของการเจ็บหน้าอก

อวัยวะตั้งแต่ผิวหนัง กล้ามเนื้อ ซี่โครง ปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หัวใจ อวัยวะเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บหรือจุกหน้าอก แต่จะต่างกันที่ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก และอาการร่วมอื่นๆ

อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจและหลอดเลือด

หากรุนแรงจะมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเนื่องจากขาดเลือดซึ่งอาการจะรุนแรงกว่า เจ็บนานกว่า พักแล้วอาการปวดก็ไม่หาย สำหรับคนที่เคยอมยาแก้หัวใจขาดเลือดแล้วไม่หายเจ็บ อาจจะมีอาการหน้ามือ เหงื่อออก หน้าซีด หายใจหอบ

อาการทำสำคัญคือมักจะเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเกิดอาการเจ็บหน้าอกทันที ร้าวไปหลังอาการเจ็บมักจะรุนแรงจนหน้ามืดหมดสติ หายใจหอบ แต่มีบางรายอาการเจ็บไม่มาก

เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นแบบทันทีลักษณะการเจ็บจะต่างจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คืออาการเจ็บของเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจะเจ็บเหมือนมีดกรีดหรือเข็มแทง เวลานั่งจะเจ็บไม่มาก เวลานอนหรือกำลังเอนนอนจะเจ็บมากขึ้น หายใจเข้าแรงๆจะทำให้เจ็บหน้าอกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นอาจจะมีอาการติดเชื้อเช่นไข้ น้ำมูกไหล หรือไอนำมาก่อน

เจ็บหน้าอกจากโรคปอด

อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากโรคระบบทางเดินอาหาร

สาเหตุอื่นๆ

อาการเจ็บหน้าอกแบบไหนที่ต้องพบแพทย์

ต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้กับแพทย์

การตรวจพิเศษ

แพทย์จะสั่งตรวจพิเศษซึ่งขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ การตรวจที่นิยมส่งตรวจได้แก่

บางครั้งผมหรือผลตรวจยังไม่ชัดเจนแพทย์อาจจะสั่งตรวจซ้ำ หรือตรวจชนิดอื่นเพิ่ม

   


fb google