หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

องค์การอาหารและยาของอเมริกาได้ออกคำเตือน

 

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุน้อยและชอบซื้อยาให้ลูกรับประทานเมื่อเวลาที่ลูกป่วย กรุณาอ่านคำเตือนขององค์การอาหารและยาของอเมริกาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็ก

   

 


fb google