การขลิบ Circumcision


ปัจจุบันนิยมการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารก โดยอาจจะมีเหตุผลทางศาสนา หรือความเชื่อตั้งแต่อดีตว่าการขลิบสามารถป้องกันมะเร็งได้ ปัจจุบันสมาคมกุมารแพทย์ประเทศอเมริกา ไม่แนะนำให้ทำการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศให้กับเด็กทุกคน พ่อแม่ควรจะปรึกษากับแพทย์ถึงผลดีผลเสียของการขลิบ

ผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการขลิบ

 • การขลิบจะลดการติดเชื้อและการอักเสบของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ซึ่งจะลดการเกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศ
 • การขลิบจะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การขลิบจะลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทำให้เกิดโรคไต
 • การขลิบจะทำให้ทำความสะอาดปลายอวัยวะเพศได้ง่าย
 • การขลิบตั้งแต่เด็กจะป้องกันการขลิบหนังหุ้มปลายในตอนแก่
 • ป้องกันการอักเสบของหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ

ข้อเสียของการขลิบ

 • อาจจะทำให้เลือดออกหรือติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด
 • การขลิบจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ผู้ปกครองควรจะปรึกษากับแพทย์เรื่องการใช้ยาระงับอาการเจ็บปวด
 • การขลิบเป็นการป้องกัน แต่ยังไม่มีหลักประกันว่าหลังขลิบจะปลอดภัยจากการเป็นโรคติดเชื้อหรือมะเร็ง
 • ตัดหนังหุ้มปลายมากหรือน้อยเกินไป
 • การขลิบจะทำให้ปลายอวัยวะเพศถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลดความต้องการทางเพศ

วิธีการขลิบ

 • ในเด็กจะให้อดอาหารก่อนทำ แต่สำหรับผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร ผู้ป่วยนอนราบบนเตียง สำหรับเด็กต้องจับหรือมัดแขนขา
 • ทำความสะอาดอวัยวะเพศและส่วนหัวเหน่าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ฉีดยาชาที่บริเวณหัวเหน่า
 • ตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ แล้วเย็บ ใช้ผ้าทำแผลปิดแผล
 • ทำความสะอาดแผลทุกวัน

 

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ซึ่งไม่สามารถเปิดได้อย่างเต็มที่ ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาด

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศที่มีการอักเสบ ผิวหนังส่วนปลายจะมีสีแดงและเจ็บ

หนังหุ้มปลายซึ่งถูกตัดออกเรียบร้อย

ก่อนที่จะขลิบควรจะปรึกษากับแพทย์ก่อนถึงผลดีผลเสียของการขลิบ

เพิ่มเพื่อน