หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

การขลิบ Circumcision

ปัจจุบันนิยมการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารก โดยอาจจะมีเหตุผลทางศาสนา หรือความเชื่อตั้งแต่อดีตว่าการขลิบสามารถป้องกันมะเร็งได้ ปัจจุบันสมาคมกุมารแพทย์ประเทศอเมริกา ไม่แนะนำให้ทำการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศให้กับเด็กทุกคน พ่อแม่ควรจะปรึกษากับแพทย์ถึงผลดีผลเสียของการขลิบ

ผลดีที่คาดว่าจะได้รับจากการขลิบ

ข้อเสียของการขลิบ

วิธีการขลิบ

 

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ซึ่งไม่สามารถเปิดได้อย่างเต็มที่ ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาด

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศที่มีการอักเสบ ผิวหนังส่วนปลายจะมีสีแดงและเจ็บ

หนังหุ้มปลายซึ่งถูกตัดออกเรียบร้อย

ก่อนที่จะขลิบควรจะปรึกษากับแพทย์ก่อนถึงผลดีผลเสียของการขลิบ

   

 


fb google