ปฏิกิริยา Alfuzosin กับยาอื่นๆ

ยาบางชนิดไม่ควรใช้ร่วมกันเนื่องจากอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันซึ่งอาจจะมีผลทำให้ยาออกฟทธฺืมากขึ้น หรือน้อยลง หรืออาจจะเกิดพิษ หากจำเป็นต้องใช้แพทย์อาจจะมีการปรับลดหรือเพิ่มขนาดของยา ดังนั้นแพทย์จำเป็นต้องรู้ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย

หากคุณรับประทานยาเหล่านี้แพทย์จะหลีกเลี่ยงการใช้ยา Alfuzosin

 • Atazanavir
 • Bepridil
 • Boceprevir
 • Cisapride
 • Clarithromycin
 • Cobicistat
 • Conivaptan
 • Darunavir
 • Dronedarone
 • Fluconazole
 • Fosamprenavir
 • Idelalisib
 • Indinavir
 • Itraconazole
 • Ketoconazole
 • Levoketoconazole
 • Lopinavir
 • Mesoridazine
 • Nelfinavir
 • Nirmatrelvir
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Posaconazole
 • Ritonavir
 • Saquinavir
 • Sparfloxacin
 • Telaprevir
 • Telithromycin
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Tipranavir
 • Ziprasidone

หากคุณใช้ยาเหล่านี้แพทย์จะมีการปรับขนาดของยา

 • Abametapir
 • Adagrasib
 • Amiodarone
 • Amisulpride
 • Amitriptyline
 • Amoxapine
 • Anagrelide
 • Apomorphine
 • Aripiprazole
 • Aripiprazole Lauroxil
 • Arsenic Trioxide
 • Asenapine
 • Astemizole
 • Azithromycin
 • Bedaquiline
 • Bunazosin
 • Buprenorphine
 • Buserelin
 • Ceritinib
 • Chloroquine
 • Chlorpromazine
 • Ciprofloxacin
 • Citalopram
 • Clofazimine
 • Clomipramine
 • Clothiapine
 • Clozapine
 • Crizotinib
 • Dabrafenib
 • Dapiprazole
 • Dasatinib
 • Degarelix
 • Delamanid
 • Desipramine
 • Deslorelin
 • Deutetrabenazine
 • Dexmedetomidine
 • Disopyramide
 • Dofetilide
 • Dolasetron
 • Domperidone
 • Donepezil
 • Doxazosin
 • Droperidol
 • Efavirenz
 • Encorafenib
 • Entrectinib
 • Escitalopram
 • Etrasimod
 • Fedratinib
 • Fexinidazole
 • Fingolimod
 • Flecainide
 • Fluoxetine
 • Formoterol
 • Foscarnet
 • Fosnetupitant
 • Fostemsavir
 • Gatifloxacin
 • Gemifloxacin
 • Gepirone
 • Glasdegib
 • Gonadorelin
 • Goserelin
 • Granisetron
 • Halofantrine
 • Haloperidol
 • Histrelin
 • Hydroxychloroquine
 • Hydroxyzine
 • Ibutilide
 • Iloperidone
 • Imipramine
 • Inotuzumab Ozogamicin
 • Ivabradine
 • Ivosidenib
 • Lapatinib
 • Lefamulin
 • Lenvatinib
 • Leuprolide
 • Levofloxacin
 • Lofexidine
 • Lumefantrine
 • Macimorelin
 • Mavacamten
 • Mefloquine
 • Melphalan
 • Methadone
 • Metronidazole
 • Mirtazapine
 • Mobocertinib
 • Moxifloxacin
 • Moxisylyte
 • Nafarelin
 • Netupitant
 • Nilotinib
 • Norfloxacin
 • Nortriptyline
 • Ofloxacin
 • Olanzapine
 • Omaveloxolone
 • Ondansetron
 • Osilodrostat
 • Osimertinib
 • Oxaliplatin
 • Ozanimod
 • Pacritinib
 • Paliperidone
 • Panobinostat
 • Paroxetine
 • Pasireotide
 • Pazopanib
 • Phenobarbital
 • Phenoxybenzamine
 • Phentolamine
 • Pimavanserin
 • Pitolisant
 • Ponesimod
 • Prazosin
 • Primidone
 • Procainamide
 • Prochlorperazine
 • Promethazine
 • Propafenone
 • Protriptyline
 • Quetiapine
 • Quinidine
 • Quinine
 • Quizartinib
 • Ranolazine
 • Relugolix
 • Ribociclib
 • Selpercatinib
 • Sertraline
 • Sevoflurane
 • Silodosin
 • Siponimod
 • Sodium Phosphate
 • Sodium Phosphate, Dibasic
 • Sodium Phosphate, Monobasic
 • Solifenacin
 • Sorafenib
 • Sotalol
 • Sulpiride
 • Sunitinib
 • Tacrolimus
 • Tadalafil
 • Tamsulosin
 • Telavancin
 • Terazosin
 • Tetrabenazine
 • Tolazoline
 • Toremifene
 • Trazodone
 • Triclabendazole
 • Trifluoperazine
 • Trimazosin
 • Trimipramine
 • Triptorelin
 • Urapidil
 • Vandetanib
 • Vardenafil
 • Vemurafenib
 • Vilanterol
 • Vinflunine
 • Voclosporin
 • Zuclopenthixol

ยาเหล่านี้หากใช้ร่วมกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียง

 • Acebutolol
 • Alprenolol
 • Atenolol
 • Betaxolol
 • Bevantolol
 • Bisoprolol
 • Bucindolol
 • Carteolol
 • Carvedilol
 • Celiprolol
 • Dilevalol
 • Diltiazem
 • Esmolol
 • Labetalol
 • Levobunolol
 • Mepindolol
 • Metipranolol
 • Metoprolol
 • Nadolol
 • Nebivolol
 • Oxprenolol
 • Penbutolol
 • Pindolol
 • Propranolol
 • Sildenafil
 • Talinolol
 • Tertatolol
 • Timolol

 

Google