การทำความสะอาดหลอดไฟแตก

เมื่อหลอดไฟนีออนหรือ หลอด fluorescent แตกจะมีอันตรายเรื่อง แก้วที่แตกกระจายอาจจะบาดเท้าและมือ นอกจากนั้นผิวของหลอดแก้วจะฉาบไปด้วยสารปรอท ดังนั้นการทำความสะอาดจะต้องระวังเป็นพิเศษ

การเตรียมการทำความสะอาด

 • ก่อนทำความสะอาดให้นำคนและสัตว์ออกจากห้อง
 • ปิดเครื่องปรับอากาศ
 • เปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทเป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด
  • กระดาษแข็งหรือที่โกยผง
  • กระดาษกาว
  • ผ้าเช็ดฟื้นชุบน้ำ
  • กระป๋อง หรือภาชนะที่มีฝาปิด

ขณะกำลังทำความสะอาดหลอดไฟ

 • ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้สารปรอทกระจายไปในอากาศ
 • เก็บเศษแก้วลงในกระป๋อง
 • สำหรับเศษแก้วเล็ก และผงให้โดยเศษแก้วและฝงโดยใช้กระดาษแข็งหรือที่โกยฝง เทลงในกระป๋อง
 • ใช้กระดาษกาวติดเศษแก้วและฝงที่เหลือ
 • ทิ้งกระดาษกาวลงในกระป๋อง

หลังจากทำความสะอาดแล้ว

 • นำเศษแก้วและฝงที่ใส่ในกระป๋องไปนอกห้อง
 • ติดต่อเทษบาลขอคำแนะนำในการกำจัดสารปรอทและเศษแก้ว
 • หากไม่มีแนวทางก็ให้ทิ้งลงในถังขยะ
 • เปิดประตู้และหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ3-4 ชั่วโมงจนแน่ใจว่าอากาศบริเวณห้องจะไม่มีสารปรอทเหลืออยู่

เพิ่มเพื่อน