หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การทำความสะอาดหลอดไฟแตก

เมื่อหลอดไฟนีออนหรือ หลอด fluorescent แตกจะมีอันตรายเรื่อง แก้วที่แตกกระจายอาจจะบาดเท้าและมือ นอกจากนั้นผิวของหลอดแก้วจะฉาบไปด้วยสารปรอท ดังนั้นการทำความสะอาดจะต้องระวังเป็นพิเศษ

การเตรียมการทำความสะอาด

 • ก่อนทำความสะอาดให้นำคนและสัตว์ออกจากห้อง
 • ปิดเครื่องปรับอากาศ
 • เปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทเป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด
  • กระดาษแข็งหรือที่โกยผง
  • กระดาษกาว
  • ผ้าเช็ดฟื้นชุบน้ำ
  • กระป๋อง หรือภาชนะที่มีฝาปิด

ขณะกำลังทำความสะอาดหลอดไฟ

หลังจากทำความสะอาดแล้ว

   

fb google