หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

 

SEO 検索エンジン対策

 当広告に ついて

การนวดฝ่าเท้าสำหรับโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

เอ็นฝ่าเท้าจะยึดระหว่างกระดูกส้นเท้าและนิ้วเท้า เมื่อมีการวิ่งหรือกรโดดจะทำให้เอ็นมีการยืดโดยเฉพาะส่วนที่ยึดติดกับกระดูกส้นเท้าทำให้มีอาการปวดรายละเอียดอ่านที่นี่

การรักษาโดยการนวด

การรักษาสามารถทำได้สองวิธีคือ

  • การยืดกล้ามเนื้อน่อง หากกล้ามเนื้อน่อง เอ็นร้อยหวาย มีอาการเกร็งหรือตึงจะทำให้มีการดึงรังเอ็นฝ่าเท้า ดังนั้นควรจะนวดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายรวมทั้งการยืดกล้ามเนื้อน่องดังรูป
  • การนวดฝ่าเท้า โดยการนวดตั้งแต่เอ็นฝ่าเท้าโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณนิ้วไล่ลงมาถึงบริเวณส้นเท้า โดยต้องระหว่างอย่าไปกระทบบริเวณที่ปวดที่สุด การนวดจะทำให้เอ็นมีการยืด ลดแรงตึงของเอ็น และยังกระตุ้นทำให้การอักเสบหายเร็วขึ้น
gh
fg

 

 
 
Free Sitemap Generator