การนวดฝ่าเท้าสำหรับโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

เอ็นฝ่าเท้าจะยึดระหว่างกระดูกส้นเท้าและนิ้วเท้า เมื่อมีการวิ่งหรือกรโดดจะทำให้เอ็นมีการยืดโดยเฉพาะส่วนที่ยึดติดกับกระดูกส้นเท้าทำให้มีอาการปวดรายละเอียดอ่านที่นี่

การรักษาโดยการนวด

การรักษาสามารถทำได้สองวิธีคือ

  • การยืดกล้ามเนื้อน่อง หากกล้ามเนื้อน่อง เอ็นร้อยหวาย มีอาการเกร็งหรือตึงจะทำให้มีการดึงรังเอ็นฝ่าเท้า ดังนั้นควรจะนวดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายรวมทั้งการยืดกล้ามเนื้อน่องดังรูป
  • การนวดฝ่าเท้า โดยการนวดตั้งแต่เอ็นฝ่าเท้าโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณนิ้วไล่ลงมาถึงบริเวณส้นเท้า โดยต้องระหว่างอย่าไปกระทบบริเวณที่ปวดที่สุด การนวดจะทำให้เอ็นมีการยืด ลดแรงตึงของเอ็น และยังกระตุ้นทำให้การอักเสบหายเร็วขึ้น
gh
fg


แพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือก

ทีมงาน Siamhealth.net ได้นำเสนอข้อมูลทางสุขภาพสำหรับประชาชน และมีความยินดีอนุญาติให้นำข้อมูลไปประกอบการสอน หรือแนะนำประชาชนหรือทำแผ่นพับเพื่อประกอบการสอน แต่สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำเนื้อหาหรือข้อมูลในเวปไปใช้ในสื่อ internet หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ กรุณาแจ้งขอจาก webmaster ก่อน หากตรวจพบว่ามีการระเมิดจะดำเนินตามกฎหมาย สอบถามได้ที่นี่

ติดต่อโฆษณา About us | Disclaimer | โทร 086-9869168