หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

Homeotherapy

Homeopath มาจากรากศัพท์ว่า homeo แปลว่าเหมือน patho แปลว่าโรค หลักการจะใช้สารที่ได้จากธรรมชาติและก่อให้เกิดอาการเหมืนอโรคในคนปกติ มารักษาโรคที่มีอาการเหมือนคนปกติที่ได้รับสารจากธรรมชาติโดยกำเนิดจาก Dr Samuel Hahnemann (1755 - 1843)เมื่อสมัยก่อนการักษาโรค อาจจะทำการถ่ายเลือดหรือให้สารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ซัลเฟอร์หรือสารปรอท แต่ต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวความคิดในการรักษาโรคแบบ Homeopathy ซึ่งยังเป็นที่นิยมใช้กันจนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักการดังนี้


ข้อแตกต่างของแพทย์แผนปัจจุบันและ Homeotherapy

ตัวอย่างเช่นไข้หวัด หรือไข้สุกใสซึ่งเป็นโรคที่ร่างกายสามารถรักษาตัวเองเพียงแค่ใช้การพักผ่อน อากาศ อาหาร และเวลาที่ร่างกายจะสร้างภูมิขึ้นมาต่อสู้ แต่สำหรับโรคเรื้อรังเช่นไมเกรน หรือซึมเศร้าร่างกายเราจะสูญเสียความสามารถนี้ จำเป็นต้องได้รับสารมากระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิกับโรคพลังในการรักษาตัวเองมีชื่อเรียกต่างๆกัน จีนเรียกซี่ ทางอินเดียเรียกปรานะ

ยาที่ใช้รักษาโรคได้มาจากไหน

สารที่ใช้ทำยาได้มาจากส่วนของพืช หรือสัตว์หรือแร่แล้วนำมาเจือจาง ยิ่งเจือจางมากเท่าไรยิ่งดีเพราะให้ผลการรักษาดีแต่มีผลข้างเคียงต่ำ ยาที่ใช้มีทั้งในรูปสารละลาย ยาผง ยาเม็ด ในประเทศอเมริกาสามารถซื้อยานี้ที่ร้านขายยาโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์แต่ต้องมีเอกสารกำกับถึงส่วนผสม ความเข้มข้น วิธีใช้ ความปลอดภัย

ผลข้างเคียงของยา

องค์การอาหารและยาของอเมริกาทบทวนแล้วพบไม่มากเนื่องมีส่วนผสมของปริมาณยาน้อย เท่าที่มีรายงานได้แก่

สำหรับการศึกษาถึงผลของการรักษาก็มีทั้งได้ผลดีและไม่ดี

การศึกษาได้ผลดีได้แก่โรค
ส่วนการศึกษาว่าไม่ได้ผลได้แก่

แพทย์แผนปัจจุบันไม่เชื่อในเรื่องการใช้พิษแก้พิษเพราะไม่สามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์

   

 


fb google