หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ระบบประสาทอัตโนมัติ Parasympathetic จะควบคุมการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะโดยการกระตุ้น M3 Receptor บนกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะซึ่งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัว ส่วนระบบ ประสาทอัตโนมัติ sympathetic เมื่อได้รับการกระตุ้นจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว

   

fb google