กลไกการเกิดโรคปัสสาวะเล็ด


ระบบประสาทอัตโนมัติ Parasympathetic จะควบคุมการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะโดยการกระตุ้น M3 Receptor บนกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะซึ่งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัว ส่วนระบบ ประสาทอัตโนมัติ sympathetic เมื่อได้รับการกระตุ้นจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว

เพิ่มเพื่อน