วัณโรค
  กาฬโรค
  บาดทะยัก
  โรคกาลีหรือแอนแทรก
  โรคไข้รากสาดน้อย
  ไข้กาฬหลังแอ่น
  ติดเชื้อพยาธิ์
  โรคเท้าช้าง
  โรคมาลาเรีย
  Aspergillosis
  ไข้หวัดนก
  โรคฝีดาษ
  โรคสมองอักเสบ
  โรค Botulism
  เชื้อจุลชีวัน
  โรคเอดส์
  โรคหัดญี่ปุ่น
  โรคหัดเยอรมัน
  โรคไข้หวัดใหญ่
  โรคฉี่หนู
  ไข้หวัญใหญ่สายพันธ์ใหม่
  ชิกันกุนย่า
  โรค Botulism
  ท้องร่วง
  ติดเชื้อ HPV
  โรค Crytococcus
  โรค Candiasis
  การติดเชื้อ E.coli
  โรค Histoplasmosis
  ภาวะหูดับ
  ภาวะโลหิตเป็นพิษ
  โรคคอตีบ