อาหารป้องกันหลอดเลือดตีบ

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งขาดการออกกำลังกาย ไม่ควบคุมการรับประทานอาหาร ทำให้อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงมากขึ้น ประเทศที่เจริญแล้วพบว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจมีแนวโน้มลดลง แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยกลับมีแนวโน้มโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น ประชาชนแสวงหาหนทางในการลดความเสี่ยงโดยการรับประทานอาหารเสริม หรือแพทย์ทางเลือกเช่นการทำ detox ก่อนหน้านี้พูดกันว่าอาหาร Mediterranean สามารถลดการเกิดโรคหัวใจแต่ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง เป็นเรื่องน่ายินดีที่คณะวิจัยซึ่งนำโดย Dr Maria Isabel Covas ได้มีการศึกษาผลจากการรับประทานอาหารแบบ Mediterranean ที่มีไขมันจากน้ำมันมะกอกโดยศึกษากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 372 คน ีแบ่งการทดลองเป็นสามกลุ่ม

  1. กลุ่มที่รับประทานอาหาร Mediterranean และให้น้ำมันมะกอก
  2. กลุ่มที่รับประทานอาหาร Mediterranean และรับประทานถั่วซึ่งมีไขมันสูง
  3. กลุ่มที่รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ

โดยศึกษาผลของอาหารต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหลอดเลือดสมอง

การศึกษาเบื้องต้นหลังจากศึกษาได้ 3 เดือนพบว่า

  • น้ำหนักตัวทั้งสามกลุ่มไม่เพิ่มมากขึ้น
  • ระดับน้ำตาลในกลุ่มที่1และ2 ต่ำกว่ากลุ่มที่3
  • ความดันโลหิตในกลุ่ม1และ2 ต่ำกว่ากลุ่มที่3
  • ระดับไขมันในเลือดของกลุ่มที่1และ2ต่ำกว่ากลุ่มที่3
  • และที่สำคัญพบว่าระดับ oxidized LDL cholesterol (ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด)ในกลุ่มที่1และ2 ต่ำกว่ากลุ่มที่3

ผู้วิจัยเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มีน้ำมันมะกอกร่วมกับถั่วซึ่งมีไขมันสูง ซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายจะช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด

คำแนะนำ

  • หากเป็นไปได้ให้ใช้น้ำมันมะกอกชนิด virgin ในการปรุงอาหารโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

เอกสารอ้างอิง Arch Intern Med. 2007;167:1195-1203