การรับประทานวิตามินดีและแคลเซียมช่วยลดมะเร็งเต้านม

การรับประทานวิตามินดีและแคลเซียมช่วยลดมะเร็งเต้านม 31 พค 2550

ในสัตว์ทดลองพบว่าการให้วิตามินและแคลเซียมจะลดการเกิดมะเร็ง แต่สำหรับในคนยังไม่มีการทดลอง Dr Jennifer Lin, PhD,จาก Harvard Medical School in Boston ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปริมาณแคลเซี่ยม วิตามินดีกับการเกิดมะเร็งเต้านม โดยการศึกษาผู้คนทั้งก่อนวัยทองและวัยทองจำนวนประมาณ 30000 คนโดยการสัมภาษถึงชนิดอาหารที่รับประทานใช้เวลาศึกษา 10 ปีพบว่าเกดมะเร็งเต้านมในกลุ่มก่อนวัยทองจำนวน 276 คนและเกิดในกลุ่มวัยทองจำนวน 743 คน

ผลการศึกษา

พบว่าผู้หญิงก่อนวัยหมดประจำเดือนหากรับประทานแคลเซียมมากพอก็จะลดโอกาศเกิดมะเร็งเต้านม แต่การศึกษานี้ก็มีจุดอ่อนตรงที่ไม่ได้รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดและไม่ได้ประวัติการถูกแดด แต่อย่างไรก็ตามสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาให้การสนับสนุนการศึกษานี้

Arch Intern Med. 2007;167:1050-1059