วิตามิน B ช่วยลดการตายจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ


ผลประโยชน์จาก Folate และ วิตามิน B6 ถูกนำไปใช้ในทั้งผู้ชายและผู้หญิง นักวิจัยค้นพบว่า อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B เช่น Folate และ วิตามิน B6 อาจลดความเสี่ยงของการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ

การศึกษาของพวกเขามองที่ผลของวิตามินบีในชายและหญิงแยกกัน แต่ผลการศึกษาของเขาปรากฏออกมาว่าอาหารที่ประกอบไปด้วยวิตามิน B จะให้ประโยชน์ต่อทั้งสองเพศไม่แตกต่างกัน

การศึกษาในเบื้องต้นของพวกเขาได้ค้นพบว่า Folate และ B-6 จะช่วยลดความเสี่ยงจากอาการหัวใจล้มเหลวในเพศชาย และยังช่วยลดความเสี่ยงของการตายจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจในผู้หญิง

Folate จะอยู่ใน ผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว B6 จะอยู่ในปลา ผัก ตับ เนื้อ และธัญพืช

นักวิจัยตรวจสอบข้อมูลทำแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคจากผู้ชาย 23119 คนและ ผู้หญิง 35611 คน ที่มีอายุระหว่าง 40 ปี ถึง 79 ปี

โดยติดตาม 14 ปี พบว่่า 986 คนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 424 คนเสียชีวิต จากโรคหัวใจ และ 2087 คนจากโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยถูกแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มตามปริมาณของโฟเลต, วิตามิน B6 และวิตามินบี 12 ที่พวกเขาได้รับ นักวิจัยเปรียบ เทียบคนที่รับอาหารต่ำสุดและสูงสุดของสารอาหารแต่ละประเภท

  • พบว่าผู้ที่บริโภคกรดโฟเลต และ B6สูงจะมีการเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวในผู้ชายน้อยลง
  • ในผู้หญิงจะพบเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือดเสีย ลดลง
  • วิตามินบี 12 ไม่สามารถลดความเสี่ยงของการตาย

ผลการป้องกันของโฟเลตและ วิตามินบี 6

นักวิจัยกล่าวว่า B6 และโฟเลตอาจต่อสูู้้โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยการลดระดับ homocysteine ซึ่งเป็นกรดอะมิโนในเลือดซึ่งเป็นผลจากอาหาร และพันธุกรรม

นักวิจัยค้นพบว่าผลการศึกษาของเขาที่เกี่ยวกับคุณค่าของวิตามิน B ตรงกับผลการศึกษาของอเมริกาและยุโรป เชื่อว่า Homocysteine ทำให้เกิดความเสียหายุผิวด้านในของหลอดเลือดแดงส่งเสริม ลิ่มเลือดอุดตัน นักวิจัยกล่าวว่าแนะนำว่าควรจะรับประทานกรดโฟลิกและวิตามินบี6เพื่อลดการเกิดโรคหัวใจ แต่มีการ โต้เถียงว่าประโยชน์ที่ได้รับการป้องกันโรคหัวใจเกิดเฉพาะใน ประชากรเอเชีย ทำให้ต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อที่จำลองผลการศึกษาใน ประชากรที่แตกต่างกัน

การศึกษาการเผยแพร่ในฉบับ เดือนเมษายน Stroke : วารสาร American Heart Association The Institute of Medicine (IOM), the health arm in the U.S. of the National Academy of Sciences แนะนำให้ทานวิตามิน B6 1.3 - 1.7 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ IOM กล่าวว่าอาหารเสริมที่มี Folate ในปริมาณสูงควรจะถูกหลีกเลี่ยง ผู้ใหญ่ควรทานในปริมาณ 400 ไมโครกรัมต่อวัน

วิตามินบกรดโฟลิก

 

เพิ่มเพื่อน