หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตรวจเลือดเมื่อตั้งครรภ์ 4-6 เดือนหรือที่เรียกว่า Triple Screen Test

เป็นการตรวจโดยการเจาะเลือดของคุณแม่เพื่อหาค่าของสารเคมีในเลือดคุณแม่สามชนิดได้แก่

  • AFP( alfa-fetoprotein ) เป็นโปรตีนที่สร้างจากตัวอ่อน
  • hCG:( human chorionic gonadotropin ) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรก
  • striol( estriol) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากทารก และรก

การตรวจนี้จะไม่มีผลเสียต่อทารกและคุณแม่ ประโยชน์ของการทดสอบนี้จะต้องมีการประเมินปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น อายุ เชื้อชาติ และผลการตรวจอย่างอื่นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ความผิดปกติของทารก

เมื่อไรแพทย์จึงจะสั่งการตรวจ Triple Screen Test

โดยทั่วไปแพทย์จะส่งตรวจนี้เมื่ออายุครรภ์ได้ 15-20 สัปดาห์ แต่จะมีความแม่นยำเมื่ออายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ การตรวจนี้จะแนะนำในผู้ที่มี

ผลผิดปกติที่อาจจะพบได้

การตรวจ triple screen เป็นการวัดฮอร์โมน 3ตัวดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีทั้งสูงและต่ำ การแปลผลจะต้องนำเอาอายุของคุณแม่ เชื้อชาติ ประวัติการตั้งครรภ์เพื่อมาประเมินความเสี่ยงว่าจะเกิดความพิการมากหรือน้อย

การแปลผล

การตรวจ triple test เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้น การตรวจนี้เพียงบอกว่าทารกอาจจะมีความเสี่ยงของพิการแต่กำเนิด หากผลผิดปกติ อาจจะต้องตรวจซ้ำ และทำ ultrasound ซึ่งหากยังผิดปกติจะต้องทำการเจาะน้ำคร่ำมาตรวจทางพันธุกรรม

เมื่อผลการตรวจ triple test ผิดปกติทำไมต้องตรวจชนิดอื่นเพิ่มเติม

การที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืยยันการวินิจฉัยเพื่อการวางแผน

การตั้งครรภ์ การตรวจขณะตั้งครรภ์

fb google