การตรวจเลือดเมื่อตั้งครรภ์ 4-6 เดือนหรือที่เรียกว่า Triple Screen Test

เป็นการตรวจโดยการเจาะเลือดของคุณแม่เพื่อหาค่าของสารเคมีในเลือดคุณแม่สามชนิดได้แก่

 • AFP(เป็นโปรตีนที่สร้างจากตัวอ่อน )
 • hCG:( human chorionic gonadotropin ) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากรก
 • striol(estriol) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากทารก และรก

การตรวจนี้จะไม่มีผลเสียต่อทารกและคุณแม่ ประโยชน์ของการทดสอบนี้จะต้องมีการประเมินปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น อายุ เชื้อชาติ และผลการตรวจอย่างอื่นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ความผิดปกติของทารก

เมื่อไรแพทย์จึงจะสั่งการตรวจ Triple Screen Test

โดยทั่วไปแพทย์จะส่งตรวจนี้เมื่ออายุครรภ์ได้ 15-20 สัปดาห์ แต่จะมีความแม่นยำเมื่ออายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ การตรวจนี้จะแนะนำในผู้ที่มี

 • ประวัติครอบครัวที่มีทารกพิการ
 • อายุคุณแม่มากกว่า 35 ปี
 • มีการใช้ยาที่เป็นอันตรายในระหว่างการตั้งครรภ์
 • เป็นเบาหวานและใช้อินซูลิน
 • ติดเชื้อไวรัสในระหว่างการตั้งครรภ์
 • เจอรังสีปริมาณมากระหว่างการตั้งครรภ์

ผลผิดปกติที่อาจจะพบได้

การตรวจ triple screen เป็นการวัดฮอร์โมน 3ตัวดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีทั้งสูงและต่ำ การแปลผลจะต้องนำเอาอายุของคุณแม่ เชื้อชาติ ประวัติการตั้งครรภ์เพื่อมาประเมินความเสี่ยงว่าจะเกิดความพิการมากหรือน้อย

 • ค่า AFP สูงอาจจะหมายถึงทารกมีความผิดปกติของระบบประสาทเช่น spina bifida หรือ anencephaly แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ค่า AFP สูงคือจำวันประจำเดือนผิดทำให้การคำนวณอายุครรภ์ผิดไป
 • ค่า AFP ต่ำและมีความผิดปกติของค่า hCG และ estriol อาจจะมีความผิดปกติของพันธุกรรมเช่น Trisomy 21( Down syndrome), Trisomy 18 (Edwards Syndrome)และโครโมโซมชนิดอื่นๆ

การแปลผล

การตรวจ triple test เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นเท่านั้น การตรวจนี้เพียงบอกว่าทารกอาจจะมีความเสี่ยงของพิการแต่กำเนิด หากผลผิดปกติ อาจจะต้องตรวจซ้ำ และทำ ultrasound ซึ่งหากยังผิดปกติจะต้องทำการเจาะน้ำคร่ำมาตรวจทางพันธุกรรม

เมื่อผลการตรวจ triple test ผิดปกติทำไมต้องตรวจชนิดอื่นเพิ่มเติม

การที่ต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืยยันการวินิจฉัยเพื่อการวางแผน

 • วางแผนการรักษา เช่นการผ่าตัดทารก
 • วางแผนให้การดูแลทารกเมื่อคลอดออกมา
 • ให้วางแผนปรับวิถีชีวิต
 • เพื่อเป็นการได้ข้อมูลว่าจะตั้งท้องต่อหรือไม่
การตั้งครรภ์ การตรวจขณะตั้งครรภ์

 

เพิ่มเพื่อน