หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การวางแผนทางการเงิน

การมีลูกสักคนต้องมีรายจ่ายค่อนข้างมากจนมีคำเปรียบเปรยว่ามีลูกหนึ่งคนจนไป 10 ปี ดังนั้นก่อนที่จะมีบุตรคู่สามีและภรรยาต้องมานั่งวางแผนทางการเงินให้เรียบร้อยก่อน ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง

  • การมีบุตรสักคนจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  • การมีบุตรจะมีผลต่อรายได้อย่างไรบ้าง
  • การมีบุตรจะมีผลต่อรายจ่ายอย่างไรบ้าง
  • ตรวจสอบนโยบายบริษัทเกี่ยวกับการหยุดงานช่วงการคลอด
  • ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตว่าครอบคลุมการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคลอดแค่ไหน และครอบคลุมถึงเด็กด้วยหรือไม่
  • เริ่มต้นนิสัยการประหยัดได้แล้ว
  • หากยังไม่ประกันชีวิต ให้ทำเพื่อคุ้มครองชีวิตและความพิการ

เมื่อคุณมีลูกน้อยสิ่งที่โตพร้อมลูกน้อยก็คืองบการเงินซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สามารถทราบล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ดงนั้นจึงต้องจัดทำบัญชีเพื่อการวางแผน

จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

ควรจะซื้อประกันชนิดไหน

การซื้อประกันชีวิตเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับครอบครัวของคุณโดยไม่คาดฝัน เด็กจะได้มีหลักประกันบางอย่างหากมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น สำหรับความคุ้มครองที่ควรจะมีไว้คือ

การตกไข่ | การปฏิสนธิ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ | การรับประทานกรดโฟลิค | ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | การคำนวณวันคลอด | สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | สุรา บุหรี่กาแฟ | อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ | วิตามินที่ร่างกายต้องการ | การทดสอบการตั้งครรภ์ | การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์ | การวางแผนทางการเงิน | 8วิธีหลีกเลี่ยงสารพิษ | การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี | ความพร้อมทางร่างกาย | การคำนวณอายุครรภ์ | การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การตั้งครรภ์และความเครียด | x-ray และการตั้งครรภ์ | การตั้งครรภ์และการใช้ยา | การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

   

fb google