หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคืออะไร pelvic floor muscles

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน คือกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้นปัสสาวะ อุจาระ และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการคลอดบุตร การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และน้ำหนักเกิน จะทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง แต่โชคดีที่การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน สามารถทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทำอย่างไร

ขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดคือการค้นหากล้ามเนื้อกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีวิธีการดังนี้

  1. เมื่อท่านเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะและรองกลั้นปัสสาวะดู ถ้าท่านสามารถกลั้นได้แสดงว่าท่านได้ใช้กล้ามเนื้อดังกล่าว
  2. เมื่อท่านจะผายลมและท่านกลั้นผายลมได้แสดงว่าท่านได้ใช้กล้ามเนื้อดังกล่าว เมื่อใช้กล้ามเนื้อมัดนี้จะมีความรู้สึกว่าทวารหนักถูกดึงรั้งขึ้นไป
  3. นอนราบตั้งขาขึ้นเอานิ้วใส่เข้าในช่องคลอดแล้วกลั้นปัสสาวะหรือกลั้นอุจาระ ถ้าพบว่ามีแรงบีบที่นิ้วแสดงว่าได้ใช้กล้ามเนื้อถูกมัด

เมื่อท่านสามารถบังคับกล้ามเนื้อได้ถูกมัดแล้วเรามาเริ่มบริหารกัน

ประโยชน์ของการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคือ

การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานสำหรับผู้ชาย

วิธีการทำก็เหมือนกับคุณผู้หญิงซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย

   


fb google