การตรวจเลือดแม่เพื่อหาความพิการแต่กำเนิด

เด็กส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ97เกิดมาปกติ แต่มีเด็กส่วนหนึ่งเกิดมามีความพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อ สุรา ยาบางชนิด

การตรวจเลือดแม่สามารถตรวจว่าเด็กเสี่ยงต่อโรค Down's syndrome และโรคความพิการทางสมองเช่น spina bifida การตรวจนี้ถ้าหากให้ผลบวกเป็นการชี้ว่าเด็กทารกนั้น อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดความพิการ จำเป็นต้องต้องเพิ่มเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ผู้ป่วยจำนวนมากให้ผลบวกแต่เด็กเกิดมาปกติ

ใครควรได้รับการตรวจ

การตรวจเลือดจะตรวจในรายทีปัจจัยเสี่ยงไม่มาก หากผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพิการแต่กำเนิดดังกล่าวควรใช้วิธีเจาะน้ำคร่ำจะดีกว่า ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้แก่

 • อายุของคนท้องมากกว่า 35 ปี
 • ประวัติครอบครัวคลอดพิการแต่กำเนิด
 • คลอดเด็กพิการแต่กำเนิดมาก่อน
 • ใช้ยาบางชนิดขณะตั้งครรภ์
 • เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

วิธีการตรวจมีกี่วิธี

 1. hCG :Human chrorionic gonadotropin เป็นฮอร์โมนที่สังเคราะห์ที่รก สามารถตรจพบได้ทั้งในเลือด และปัสสาวะ ค่าฮอร์โมนนี้จะสูงในผู้ที่มีครรภ์แฝด ผู้ป่วยdown syndrome หากพบว่ามีฮอร์โมนนี้ในระดับสูง ต้องตรวจชนิดอื่น เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
 2. alfa-Fetoprotein(AFP)เป็นการเจาะเลือดแม่เพื่อหารโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างจากตับของทารก หากมีมากกว่าปกติอาจจะเกิดจาก spina bifidaแต่ถ้าหากน้อยไปอาจจะเกิดจาก Down's syndrom แต่อย่างไรก็ตามต้องตรวจวิธีอื่นเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ระยะเวลาเหมาะในการเจาะเลือดคือ อายุครรภ์ 15-18 สัปดาห์
 3. Triple screening test โดยการเจาะหา AFP,human chorionic gonadotropin (hCG) และ estriol โปรตีนทั้ง 3 ชนิดผลิตทีรกและตับของเด็ก ในโรค Down's syndrom จะพบว่า hCG จะสูง และ estriol จะต่ำเวลาที่เหมาในการเจาะเลือดคือ 15-20 สัปดาห์
 4. การตรวจ ultrasound
 5. การตรวจระดับน้ำตาลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ อ่านที่นี่
 6. การเจาะน้ำคร่ำ
 7. การตรวจ CVS

ข้อต้องระวังการตรวจนี้ให้ทั้งผลบวกหลอก และผลลบหลอกฉะนั้นต้องตรวจเพิ่มเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

หน้าแรก

 

 

เพิ่มเพื่อน