การเจาะเลือดตรวจขณะตั้งครรภ์

 

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์แพทย์จะเจาะเลือดตรวจทั่วๆไป เพื่อจะติดตามว่ามีโรคประจำตัวหรือมีโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์หรือไม่

จะเจาะเลือดเมื่อใด

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ครั้งแรกแพทย์จะเจาะเลือดตรวจ

การเจาะเลือดตรวจต้องตรวจอะไรบ้าง

  • เลือดทั่วไปหรือที่เรียกว่า CBC และกรุปเลือดว่าเป็นกรุปอะไร
  • Rh group เป็นการตรวจว่าเลือดคุณพ่อและคุณแม่มี Rh เป็นอย่างไร การตรวจนี้มีความสำคัญ
  • ระดับน้ำตาลในเลือด ปกติคนท้องมักจะมีระดับน้ำตาลไม่เกิน 90 มก% หากสูงจะต้องส่งตรวจเพื่อให้ทราบว่าเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ หรือไม่
  • ตรวจหาระดับเหล็กในเลือดในกรณีที่คุณแม่เป็นโรคโลหิตจาง
  • หากคุณเป็นโรคโลหิตจางแพทย์จะส่งตรวจว่าคุณเป็นโรคธัลลาสซีเมีย thallasemia
  • ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ เช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส
  • ตรวจว่าคุณมีภูมิต่อหัดเยอรมันหรือไม่ หากไม่มีภูมิต้องฉีดวัคซีนก่อนการตั้งครรภ์
  • ตรวจว่าคุณเคยเป็นโรค toxoplasmosis

การตั้งครรภ์

การตรวจก่อนการตั้งครรภ์