การครวจกลุ่มเลือด Rh

 

คนปกติจะมีกลุ่มเลือด กลุ่มA  กลุ่มB กลุ่มAB กลุ่มO นอกจากนี้ยังมีกลุ่มRh ซึงเป็นโปรตีนบนเม็ดเลือดแดงคนที่มีโปรตีนชนิดนี้เรียก Rh positive คนที่ไม่มีโปรตีนนี้เรียก Rh negative คนส่วนใหญ่เป็น Rh positive

กลุ่มเลือด Rh มีผลอย่างไรต่อการตั้งครรภ์

ปกติเลือดลูกและแม่จะแยกจากกันโดยมีรกเป็นตัวแยก ปัญหาจะเกิดเมื่อแม่มีกลุ่มเลือด Rh negative ตั้งครรภ์และลูกในครรภ์มีกลุ่มเลือด Rh positive แต่เมื่อใดก็ตามเลือดลูกสามารถผ่านไปยังเลือดแม่ได้ แม่ก็จะสร้างภูมิต่อเลือดลูก ภูมินี้สามารถผ่านไปยังลูกได้ทำให้เลือดลูกเกิดการแตกและเกิดซีด เด็กไม่พัฒนา สมองพิการ และเสียชีวิตได้ แต่คุณแม่ที่มีกลุ่มเลือด Rh negative มีลูกคนแรกเป็นRh positive ลูกมักเกิดมาปลอดภัยเนื่องจากภูมิที่สร้างมีจำนวนน้อย แต่ถ้าเป็นลูกคนที่ 2 อาจจะมีปัญหาได้ การแท้งหรือตั้งครรภ์ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดภูมิต่อกลุ่ม Rh ได้

จะป้องกันเม็ดเลือดแดงแตกได้อย่างไร

ว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่ควรจะเจาะเลือดหากลุ่มRh

  • ถ้าเป็น Rh positive ทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหา
  • ถ้าเป็น Rh negative ทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหา
  • ถ้าแม่เป็น Rh positive พ่อจะเป็นกลุ่มเลือดใดก็ไม่มีปัญหา
  • ถ้าแม่เป็น Rh negative พ่อเป็น Rh positive ลูกเกิดมามีโอกาสเป็น Rh positive ดังนั้นต้องเจาะเลือดแม่ตรวจเพิ่มเติบว่ามีภูมิต่อ Rh หรือยังถ้ามีภูมิต่อ Rh แล้วก็ไม่จำเป็นต่อให้ยาอะไรแพทย์ต้องคอยเฝ้าติดตามว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่อเด็กหรือยังเพื่อกำหนดระยะเวลาคลอด แต่ถ้าเลือดแม่ไม่มีภูมิต่อRh ก็สามารถป้องกันเม็ดเลือดแดงแตกโดยการให้ Rh immunoglobulin(Rhogam) ซึ่งเป็นตัวที่ไม่ให้ร่างกายแม่สร้างภูมิต่อ Rh ของลูก

ควรจะให้ Rh immunoglobulin (Rhogam)เมื่อไร

  • ควรจะให้เมื่อตั้งครรภ์ประมาณ 28สัปดาห์เนื่องจากยาจะอยู่ได้ 12 สัปดาห์ยานี้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
  • ให้ยาRh immunoglobulin (Rhogam)แก่แม่อีกครั้งหลังจากแม่คลอดบุตรแล้วเพื่อป้องกันมิให้แม่สร้างภูมิต่อ Rh
  •  ให้ Rh immunoglobulin (Rhogam) แก่แม่ที่มี Rh negative ที่แท้ง ตั้งครรภ์นอกมดลูก และการเจาะน้ำคร่ำ

การตั้งครรภ์

การตรวจเลือดขณะตั้งครรภ์