หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Mefenamic Acid

ชื่อสามัญทางยา   Mefenamic Acid (เมเฟนามิค แอซิด)

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

ให้หยุดยา Mefenamic Acid หากเกิดอาการดังต่อไปนี้

ผลข้างเคียงของยาที่พบบ่อยและอาการไม่หนักได้แก่

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดที่ใช้ในการรักษา

ก่อนจะใช้ยา Mefenamic Acid จะต้องแจ้งแพทย์

ความปลอดภัยในคนท้อง จัดอยู่ในกลุ่ม C ยังไม่ทราบว่ามีอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่ ดังนั้นจะต้องแจ้งแพทย์หากตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ ดังนั้นไม่ควรจะรับประทานยานี้ในขณะตั้งครรภ์ นอกจากนั้นยานี้ยังผ่านทางน้ำนมดังนั้นผู้ที่เลี้ยงบุตรด้วยนมตัวเองไม่ควรจะใช้ยานี้

และไม่ควรใช้ยานี้ในคนที่อายุน้อยกว่า2 ปี

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยาMefenamic Acid

รับประทานร่วมกับยาอื่นจะเกิดผลเสียอย่างไร

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs

   


fb google