หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 Gemfibrozil

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ข้อสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้ยานี้

ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์หากเกิดอาการดังต่อไปนี้

  • ปวดท้องหลังจากรับประทานอาหาร
  • ตัวเหลืองตาเหลือง
  • ตามัว ปวดตา และเห็นแสงเป็นวง
  • ปัสสาวะปวดแสบปวดร้อน
  • ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง

วิธีใช้และขนาดยา

ข้อห้ามในการให้ยา

ผลข้างเคียงของยา

การใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิดอื่น

ความปลอดภัยในการใช้กับคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม C มีข้อมูลว่าเกิดผลเสียในสัตว์แต่ขาดข้อมูลในคน หากจะใช้ต้องเทียบประโยชน์และโทษ

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ทำอย่างไรถ้าลืมรับประทานยา

ผลข้างเคียงของยา

ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่ก็เกิดขึ้นได้ อาจมีอาการปวดกระเพาะอาหารหรือปวดท้อง ท้องเสียหรือท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาพร่า

ข้อควรระวัง

ควรบอกแพทย์

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

   

 


fb google