หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอว

ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเป็นปัญหาของคนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น บางครั้งดูภายนอกอาจจะบอกไม่ได้ว่าอ้วนหรือไม่ การวัดดัชนีมวลกาย และการวัดเส้นรอบเอว จะเป็นตัวบอกว่าคุณต้องจัดการกับน้ำหนักคุณหรือยัง อาจจะต้องเทียบระหว่างน้ำหนัก และส่วนสูงที่เราเรียกว่า ดัชนีมวลกายซึ่งบอกว่าน้ำหนักของเราเมื่อเทียบกับส่วนสูงเกิดค่าปกติหรือไม่ ดัชนีมวลกายยังมีจุดอ่อนที่ไม่ได้บงบอกปริมาณไขมันในร่างกาย เส้นรอบเอว จะบอกว่าไขมันในอวัยวะภายในของเราเป็นอย่างไร

 

ตารางข้างล่างเป็นการคำนวนหาดัชนีมวลกาย การแปลผลควรจะใช้สำหรับชาวเอเซีย ซึ่งได้อธิบายไว้ด้านล่างแล้ว

เพศ: ชาย หญิง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
กดเพื่อคำนวน

พื้นที่ผิว(Body Surface Area)= m2
Lean Body Weight = kg = lbs
น้ำหนักที่ควรเป็น(Ideal Body Weight) = kg = lbs
ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index) = kg/m2 =

การแปลผลดัชนีมวลกายตามมาตราฐานคนทางยุโรปใช้

สำหรับประเทศในเอเซีย

การวัดเส้นรอบเอว

ดัชนีมวลกายบอกว่าน้ำหนักของคุณเกินค่าปกติ แต่ไม่ได้บอกว่าคุณเสี่ยงต่อสุขภาพ เนื่องจากไขมันที่สะสมในที่แตกต่างกัน จะมีผลเสียต่อสุขภาพต่างกัน คนที่อ้วนลงพุงจะมีไขมันสะสมในอวัยวะภายในมาก จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอ่านที่นี่ เราจะรู้ว่าอ้วนลงพุงหรือไม่เราจะวัดจากเส้นรอบเอว

วิธีการวัด

   

fb google