หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

หน้าหลัก การอดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง คุณเมาหรือไม่ อาการขาดสุรา การรักษา

อาการหลังจากหยุดสุราAlcohol Withdrawal Syndrome

เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากหยุดเหล้าในทันทีบางรายอาจจะมีอาการน้อยแค่ตัวสั่น หรือเหงื่อออกผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังอาจจะมีอาการได้สองอย่างคือลงแดง withdrawal stage และ delirium tremensซึ่งเป็นอาการที่หนัก

ลงแดงwithdrawal stage

ผู้ป่วยจะเกิดอาการลงแดงหลังจากหยุดสุรา12-72ชั่วโมงซึ่งจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • หงุดหงิด
 • รู้สึกตัวสั่น
 • วิตกกังวล
 • โมโหง่าย
 • อารมณ์แปรปรวน
 • ซึมเศร้า
 • อ่อนเพลีย
 • คิดอะไรไม่ออก
 • ใจสั่น
 • ปวดศีรษะตุบ
 • เหงื่ออกหน้าและมือ
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • นอนไม่หลับ
 • ดูซีด
 • มือสั่น
 • ใจเต้นเร็ว

delirium tremens

เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการอดสุราซึ่งผู้ป่วยจะมีกลุ่มอาการ3 กลุ่มดังนี้

 1. กลุ่มอาการลงแดงwithdrawal stage
 2. มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
 1. มีอาการชักกระตุกมักจะเกิดหลังจากอดเหล้า 24-48ชั่วโมง
 2. มือสั่นตัวสั่น
   

fb google