ผื่นจะมีลักษณะขอบนูนสีแดง มีขุ่ยโดยรอบ ตรงกลางผื่นจะไม่มีขุย

 

พบบริเวณขาหนีบ

 
 
 


fb