หูด หูดที่ผ่าเท้า Plantar wart ใช้ยาทาอะไรดี

การรักษา

หูด

  • ใช้ 40% salicylic acid ในพลาสเตอร์ปิดไว้ 3-5 วัน
  • ขณะที่ผื่นยังนุ่มอยู่ให้ใช้สันมีดขูดเอาหูดออก
  • หลังจากนั้นใช้30-70% trichloroacetic acid จี้เพื่อทำลาย
  • ไม่แนะนำให้ใช้ไฟจี้เพราะทำให้ปวดและเป็นแผลเป็น


งูสวัส เริม เริมที่ริมฝีปาก หูด เริ่มที่นิ้ว หัดเยอรมัน หัด หัดญี่ปุ่น ไข้สุกใส คางทูม ไข้กาฬหลังแอ่น ฝีดาษ มือปากเท้าเปื่อย

Google
 

เพิ่มเพื่อน