หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

สิวอักเสบ papulonodular acne

คำว่า papule หมายถึงสิวที่เป็นตุ่มเล็กๆน้อยกว่า 5 มิลิเมตร ส่วน acnodule เหมือน papule แต่มีขนาดใหญ่กว่า ภายในจะประกอบด้วยไขมันและะมีการอักเสบ และรอยโรคเป็นในผิวหนังระดับลึก เมื่อหายอาจจะเกิดแผลเป็น พวกนี้สิวจะมีลักษณะเป็นสิวเม็ดเล็กๆแดงๆ บางรายเป็นก้อนเล็ก เมื่อคลำจะรู้สึกเหมือนกระดาษทราย

การเกิด Papules และ Pustules

การเกิด papules, pustules, สิวหัวขาว whiteheads, สิวหัวดำ blackheads, ตุ่มnodules และซีต cystsจะเหมือนๆกัน โดยเริ่มจากการที่มีการสร้างไขมันในต่อมไขมันเป็นปริมาณมากและหลั่งมาตามขุ่มขน เมื่อรวมกับเซลล์ที่ตายก็จะเกิดการอุดของต่อมขุ่มขนทำให้เกิดสิว หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะทำให้เกิดการอักเสบ หากลุกลามมากก็จะเกิด ตุ่มnodules และซีต cysts

สิว Papules

สิว Papules เป็นสิวชนิดหนึ่งที่เป็นตุ่มยื่นขึ้นจากผิว สิวชนิดนี้จะไม่มีหัวไม่มีรูเปิดเหมือนสิวหัวดำ ลักษณะจะเป็นตุ่มแดงมีการอักเสบโดยรอบ ไม่ควรจะบีบหัวสิวออกเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อ และเกิดแผลเป็นได้

สิว Pustules

หมายถึงตุ่มสิวที่ตรงกลางของหัวสิวจะเป็นหนอง หากมีสิวประเภทนี้จะเป็นสิวที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง ท่านไม่ควรจะบีบสิวประเภทนี้เพราะอาจจะทำให้เกิดแผลเป็น

การรักษาnodu

สิวหัวดำ(open comedone) | สิวหัวขาว(close comedone) | สิวชนิด papule | สิวชนิด cystic acne | สิวหัวหนอง | สิวหัวช้างชนิด nodular | แผลเป็น scar

   


fb google