ผื่นแพ้มีกี่ระยะ

1ระยะเฉียบพลัน 2ระยะกึ่งเฉียบพลัน 3ระยะเรื้อรัง

-มีตุ่มพองน้ำ

-ผิวบวม

-ผิวแดง

-มักจะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย

-ผิวแดงมาก

-บวมลดลง

-มีตุ่มแทนที่พอง

 

-ไม่แดง

-ไม่บวม

-มีขุย

-ผิวหนา

ข้อแตกต่างของผื่นแพ้และผื่นที่เกิดจากการระคายเคือง

ระคายเคือง Irritant
ผื่นแพ้ Allergic

-อาการจะค่อยๆเกิด

-มีอาการปวด บวม แดง ร้อน

-ผื่นหายหลังหยุดสัมผัส 96 ชม

-ขอบผื่นชัดเจน

-เกิดผื่นหลังสัมผัส24-48 ชม

-มักจะมีอาการคันเป็นหลัก

-ผื่นจะหายช้า

-ขอบผื่นไม่ชัดเจน

ความรุนแรงของผื่นขึ้นกับ

 • ชนิดของสารที่แพ้หากเป็นกรดหรือด่างจะแพ้มาก
 • ความเข้มข้นของสาร
 • ระยะเวลาที่สัมผัส
 • ตำแหน่งที่ถูกผื่น
 • ผิวหนังชุมชื้นหรือไม่
 • มีแผลหรือผื่นบริเวณที่สัมผัส

การกระจายของผื่นบอกชนิดของสารภูมิแพ้

 • บริเวณที่ถูกสารแพ้จะมีผื่นมากที่สุด
 • ผื่นแพ้ที่มากับอากาศจะทำให้เกิดผื่นที่ หน้า หนังตา คอ
 • ผื่นที่เกิดจากน้ำจะมีรอยเหมือนหยดน้ำ
 • ผื่นแพ้ที่เกิดจากเครื่องสำอางจะเกิดบริเวณที่ทา
 • ผื่นที่เกิดจากการทำงานมักเกิดที่มือ
 • ผื่นอาจจะเกิดจากการเปื้อนจากแหล่งอื่นเช่นแพ้ยาทาเล็บแต่เกิดผื่นที่หนังตา

allergic contact dermatitis | iriitant contact dermatitis | การรักษา | ความรุนแรงของโรค | แนวทางการดูแลสำหรับผู้เป็นผื่นแพ้