หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การฉีดสารเติมเต็ม Soft-tissue fillers

เมื่ออายุมากขึ้นก็เกิดความเสื่อมของผิวหนังมีการสูญเสีย collagen ไขมันใต้ผิวหนังจึงทำให้เกิดรอยย่นตามมา โดยเฉพาะบริเวณ ริมฝีปาก มุมปาก คาง แก้ม ร่องแก้ม ใต้ตา การฉีดสารเติมเต็มจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลารักษาไม่นาน เห็นผลทันที ค่าใช้จ่ายไม่มาก ผลข้างเคียงของการรักษาไม่มาก

คำอังกฤษใช้ Soft-tissue fillers หรือ Dermal Fillers ส่วนคนไทยใช้คำว่าฟิลเลอร์ fillers หรือที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าสารเติมเต็ม หมายถึงการฉีดสารบางอย่างเข้าไปใต้ผิวหนังเพื่อเติมเต็มเนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าว ทำให้บริเวณที่ฉีดดูตึงขึ้นมาหรือลบรอยย่นได้

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ผิวหนังจะเกิดการเสื่อมมีการสร้างสาร collagen ลดลงใยสหรับการยืดหยุ่นลดลงส่งผลทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่น การฉีดสารเติมเต็มเป็นที่นิยมเนื่องจากเห็นผลเร็ว ผลข้างเคียงไม่มาก

สารเคมีที่ใช้ในการทำฟิลเลอร์ Soft-tissue fillers

สารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ส่วนใหญ่จะมีผลชั่วคราว แล้วแต่ชนิดของสารที่ใช้ฉีด ร่างกายจะดูดซึมสารเหล่านั้นทำให้มีผลประมาณ 3-6 เดือน บางชนิดมีการผสมยาชาเพื่อลดอาการปวด แบ่งสารเติมเต็มออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

สารเติมเต็มที่ร่างกายดูดซึมหรือมีผลชั่วคราว สารเติมเต็มเหล่านี้ได้แก่

สารที่ที่ฉีดแล้วอยู่ถาวร

ข้อบ่งชี้ในการใช้สารเติมเต็ม

การฉีดสารเติมเต็มเพื่อลดร่องรอยของการเสื่อมของผิวหนัง บริเวณใบหน้า ริมฝีปาก มือ เช่น รอยย่น หรือการเติมเต็มบริเวณแก้ม

ขั้นตอนในการฉีดสารเติมเต็ม

กระบวนการฉีดสารเติมเต็มขึ้นกับ แพทย์ อวัยวะส่วนที่จะฉีด ประวัติการเจ็บป่วย

หลังฉีดสารเติมเต็มเสร็จจะต้องทำอะไร

ส่วนใหญ่กลับบ้านได้หลังจากฉีดสารเติมเต็ม หลังจากฉีดให้ประคบเย็นประมาณ 15-20 นาทีเพื่อลดอาการบวมหรือแดง

การปฏิบัติตัวหลังจากฉีดสารเติมเต็ม

หลังจากฉีดสารเติมเต็มแล้วจะเห็นผลเมื่อไร

สารเติมเต็มส่วนใหญ่จะเห็นผลทันที แต่มีสารเติมเต็มบางชนิดจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง collagen ซึ่งใช้เวลา

สารเติมเต็ม ระยะเวลาที่เห็นผล
Collagen ทันที
Hyaluronic acid gel ทันที
Calcium hydroxyl apatite ทันที
Poly-L-lactic acid 2-3 สัปดาห์
ไขมันของผู้ที่จะฉีด ทันที
PMMA (polymethylmethacrylate) ทันที

เมื่อฉีดสารเติมเต็มแล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหน

สารเติมเต็มส่วนใหญ่จะมีผลชั่วคราว หากต้องการก็ฉีดใหม่

สารเติมเต็ม หลังฉีดจะอยู่ได้นาน
Collagen 2- 3 เดือน
Hyaluronic acid gel 4 -12 เดือน
Calcium hydroxylapatite 6 เดือน 1 ปี
Poly-L-lactic acid 1- 3 ปี
ไขมันของผู้ที่จะฉีด 1 - 3 ปี
PMMA (polymethylmethacrylate) ถาวร

โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำฟิลเลอร์

โรคแทรกซ้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดหลังฉีด และอยู่ไม่เกิน สอง สัปดาห์ แต่ก็มีบางรายที่อาจจะอยู่เป็นเดือน โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่

โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้น้อยได้แก่

การทดสอบว่าแพ้สารที่ฉีดหรือไม่จะทำกับสารเติมเต็มที่ทำมาจากวัว

โรคแทรกซ้อนอื่นๆที่พบน้อย

ไม่แนะนำให้ใช้ฟิลเลอร์ในกรณีต่อไปนี้

คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะฉีดสารเติมเต็ม fillers

ไม่ควรฉีดสารเติมเต็มในภาวะอะไรบ้าง

ข้อควรปฏิบัติเพื่อผลที่ดีและลดผลข้างเคียง

การฉีดไขมัน

การคอลลาเจน

การฉีด Botox

การฉีดฟิลเลอร์

การขัดผิว

การทำเลเซอร์

การทำ IPL

การขัดผิวด้วยเครื่อง

การขัดผิวด้วยคลื่นวิทยุ

การขัดผิวด้วยสารเคมี

 

 

สวยทันใจสวยสั่งได้ด้วยมือหมอ

   


fb google