ชนิดของสิว

การแบ่งชนิดของสิวจะแบ่งออกเป็น 6 ชนิดได้แก่

 • สิวหัวดำ blackheads เป็นสิวที่มีหัวดำเนื่องจากต่อมขุมขนสร้างเม็ดสีทำให้เกิดสีดำไม่ใช่สิงสกปกไปอุด รูปB
 • สิวหัวขาว whiteheads สิวชนิดนี้บีบจะไม่มีอะไรออกมาเนื่องจากยังไม่มีรูเปิดของต่อมน้ำมันสู่ผิวหนัง C
 • จะเป็นตุ่ม papules ขึ้นมา และมีการอักเสบของผิวหนังรอบตุ่ม กดเจ็บ  รูป D
 • จะเป็นตุมเหมือน papules แต่ยอดตุ่มจะมีตุ่มหนอง pustules  รูป E
 • ใต้ผิวหนังจะเป็นก้อน nodules และกดเจ็บ
 • ลักษณะ cysts  เป็นชนิดที่รุนแรงที่สุดมีหนองอยู่ภายใน cyst และเสี่ยงต่อการเกิดแผลเป็น

รูปตัดขวางของผิวหนัง

1

A = ผิวหนังปกติ B=สิวหัวดำ C=สิวหัวขาว D= สิวที่เริ่มเป็นตุ่ม E=สิวอักเสบและเป็นหนอง

 

นอกจากจะเห็นสิวบริเวณใบหน้า หน้าอก และหลัง ผู้ที่เป็นสิวมักจะมีอาการร่วมด้วย

 • ความมั่นใจในตัวเองต่ำ ไม่อยากจะคบเพื่อน ขาดเรียน หรือขาดงาน เนื่องจากสิว ซึ่งอาจจะทำให้ติดยาเสพติด
 • อาจจะภาวะซึมเศร้า
 • จุดด่างดำ หรือแผลเป็นบนใบหน้า

การแบ่งตามระดับความรุนแรงของสิว

การแบ่งตามระดับความรุนแรงของสิวเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษาเราแบ่งความรุนแรงของสิวออกเป็น 3 ระดับดังนี้

ความรุนแรงอย่างอ่อน

จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีสิวเสี้ยนที่ไม่อักเสบจำนวนไม่มาก อาจจะมี papule หรือ pustule น้อย
 • การรักษา

ความรุนแรงระดับปานกลาง

 • มีสิวชนิด papules และ pustules จำนวนมาก และสิวลามยังหน้าอก ไหล่ และหลัง
 • การรักษา

เป็นสิวระดับรุนแรง

สิว | สาเหตุของสิว | ชนิดของสิว | การรักษาสิว | ยารักษาสิว| แผลเป็น

Google
 

เพิ่มเพื่อน