ท่อปัสสาวะอักเสบ Urethritis

เป็นการอักเสบของท่อปัสสาวะเนื่องมาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ sexually transmitted disease (STD) เช่นเกิดจากเชื้อ หนองในแท้ gonococcal (GC) หรือหนองในเทียมเชื้อที่เป็นสาเหตุของหนองในเทียม nongonococcal urethritis (NGU)ได้แก่   Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis.สาเหตุที่มิใช่เกิดจาการติดเชื้อได้แก่การคาสายสวนปัสสาวะหรือการส่องกล้อง

อาการของผู้ป่วยที่เป็นท่อปัสสาวะอักเสบ

 • ผู้ป่วยร้อยละ 25 ไม่มีอาการ แต่ทราบได้จากคู่ขาเป็นหนองในมีอาการ หนองไหล หรือปัสสาวะขัด
 • ผู้ป่วยที่ท่อปัสสาวะอักเสบจะไม่มีอาการปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะขัด ถ้ามีให้สงสัยว่าจะเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ prostatitis หรือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ cystitis
 • ผู้ป่วยท่อปัสสาวะอักเสบจะไม่มีไข้ หรือปวดเอวหากมีอาการดังกล่าวให้นึกว่าเป็นกรวยไตอักเสบ หรือเป็นหนองในแท้ที่เชื้อเข้ากระแสเลือด
 • ผู้ป่วยมักจะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่สวมถุงยาง บางคนอาจจะมีคู่ขามากกว่า 1 คน
 • บางรายเคยเป็นท่อปัสสาวะอักเสบมาก่อน

ท่านที่เป็นโรคท่อปัสสาวะอักเสบท่านต้องสังเกตว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

 • ข้ออักเสบ จะปวดข้อ ข้อมีแดงและร้อน
 • เยื่อบุตาอักเสบ conjunctivitis มีขี้ตา
 • ทวารหนักอักเสบ ปวดถ่ายอุจาระมีมูก
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ จะมีอาการปัสสาวะขัดและปวด
 • อัณฑะอักเสบ จะมีอาการปวดอัณฑะ กดเจ็บ อัณฑะบวม
 • ปวดหลัง จะมีอาการเอี้ยวตัวแล้วปวดหลัง
 • ผื่น
 • ม่านตาอักเสบ

ถ้าหากคุณมีอาการดังกล่าวเมื่อพบแพทย์ให้แจ้งด้วย

สาเหตุของท่อปัสสาวะอักเสบ

 1. การติดเชื้อหนองในแท้ เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ Gonococcal infection ซึ่งสามารถตรวจพบตัวเชื้อจากหนองที่ออกมา และส่วนมากพบร่วมกับการติดเชื้อ chlamydial infection
 2. หนองในเทียมหรือ Nongonoccocal urethritis ผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อตรวจหนองด้วยกล้องจะไม่พบเชื้อหนองใน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

หลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายแพทย์จะนำเอาหนองไปตรวจดังนี้

 • นำเอาหนองไปย้อมแล้วส่องด้วยกล้องจุลทัศน์ถ้าหากมีเชื้อก็เป็นหนองในแท้โดยจะย้อมหาเชื้อหนองใน และดูปริมาณเม็ดเลือดขาว หากพบเม็ดเลือดขาวมากกว่า 5 เซลล์ต่อจะแสดงว่ามีท่อปัสสาวะอักเสบ หากพบตัวเชื้อก็เป็นหนองในแท้ หากไม่พบตัวเชื้อก็เป็นหนองในเทียม
 • นำปเอาปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนไปปั่นและย้อมพบว่ามีเซลล์มากกว่า 10 เซลล์
 • นำเอาหนองไปเพาะเชื้อ

ในกรณีที่ไม่มีกล้องส่อง และผู้ป่วยมีอาการชัดเจนก็ให้จ่ายยาที่นักษาหนองในแท้ และหนองในเทียม

การรักษา

โรคหนองในแท้

 • Ciprofloxacin หนองในที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนใช้ขนาด 250-500 mg ครั้งเดียวแต่ถ้าหากมีโรคแทรกซ้อนให้ขนาด 250-500 mg วันละ 2 ครั้ง 7-14 วัน
 • Ceftriaxone ฉีดขนาด 250 mgครั้งเดียว
 • Spectinomycin ขนาด 2 กรัมครั้งเดียว

อ่าหนองในแท้

โรคหนองในเทียม

 • doxycycline ขนาดที่ให้ 200 mgแล้วให้ 100 mgก่อนนอนหลังจากนั้นให้100 mg วันละ 2 ครั้ง 3 วัน คนท้องไม่ควรได้รับยาตัวนี้
 • Tetracycline ขนาดที่ให้ 250 mg วันละ 4 ครั้งให้ 7-14 วันคนท้องไม่ควรได้รับยาตัวนี้
 • Minocycline ขนาดที่ให้ 100mg วันละ 2 ครั้ง 7 วัน
 • Erythromycin ขนาดที่ให้ 250 mg วันละ 4 ครั้ง 7 วัน

อ่านหนองในเทียม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

 • ท่อปัสสาวะตีบ urethral stricture
 • ฝีที่ท่อปัสสาวะ
 • อัณฑะอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ
 • แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน

เพิ่มเพื่อน