อาการของผู้ป่วยที่เลือดออก sudura haemorrhage เป็นอย่างไร

 • อาการมันจะเกิดทันทีหลังจากได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ
 • อาการที่สำคัญหรือหมดสติแต่ไม่จำเป็นต้องเกิดทุกราย
 • ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งหมดสติซ้ำหลังจากฟื้นขึ้นมาสัก 2-3 ชั่วโมง ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะและหมดสติขณะได้รับอุบัติเหตุ และฟื้นขึ้นมาจะต้องเฝ้าติดตามผู้ป่วยอีกระยะหนึ่ง
 • มักจะเกิดอาการหลังจากได้รับอุบัติเหตุไปแล้ว 2-3 สัปดาห์
 • บางคนจำไม่ได้ว่าได้รับอุบัติเหตุเมื่อไร โดยเฉพาะคนชรา คนเมา หรือคนที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • อาการของโรคจำดำเนินแบบช้าๆ
 • มักจะเริ่มต้นด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียน
 • อาการอ่อนแรงจะเป็นมากขึ้น พูดลำบาก ซึมลงจนกระทั่งหมดสติ
 • มีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย
 • หากผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว และเกิดในผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะช่วยในการวินิจฉัย
 • สิ่งแรกที่ต้องทำคือการวัดสัญญาณชีพซึ่งหากพบว่าชีพขจรเต้นช้า และความดันโลหิตสูงขึ้นซึ่งบ่งบอกว่าความดันในศีรษะจะสูง
 • ประเมินระดับความรู้สึกของผู้ป่วย Assess consciousness level using the Glasgow Coma Scale.
 • Check vital signs, looking for evidence of bradycardia and hypertension associated with raised intracranial pressure.
 • ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะระบบประสาท
 • ตรวจหาร่องรอยของการได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ

ในเด็กทารกกระหม่อมจะพอง

การประเมินความรู้สึกโดยใช้ Glasgow Coma Scale (GCS)โดยอาศัยการตรวจ

 • การตอบสนองต่อคำสั่ง
 • การขยับร่างกายเมื่อได้รับการกระตุ้น
 • การลืมตา การพูด
 • เจาะเลือด FBC,ตรวจปัสสาวะ U&Esและตรวจการทำงานของตับ LFTs ซึ่งอาจจะทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระดับสติ
 • ตรวจหาระดับเกล็ดเลือดหากต่ำก็เป็นสาเหตุเลือดออกง่าย
 • ระบบการแข็งตัวของเลือด Coagulation screen
 • เตรียมเลือดสำหรับการผ่าตัด

การตรวจทางรังสี

 • ผู้ป่วยที่ซึมลงและมีอาการอ่อนแรงของแขนขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีหลักฐานว่าความดันในสมองเพิ่มจะต้องตรวจCT scanของศีรษะ ส่วนมากคอมพิวเตอร์สมองจะตรวจพบว่ามีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองต่อเมื่อมีชั้นของเลือดออกหนามากกว่า 5 มม. แต่ถ้าชั้นของเลือดออกหนาน้อยกว่า 3 มม. ก็ควรส่งตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าแทน (MRI) จึงจะสามารถให้การวินิจฉัยภาวะนี้ได
 • ในระยะเฉียบพลัน จะเห็นเงาเลือดออกเป็นสีขาวรูปพระจันทร์เสี้ยวไปตามขอบสมอง
 • Subacute SDH และ chronicในระยะรองเฉียบพลันและเรื้อรัง จะเห็นเงาเลือดมีสีใกล้เคียงกับเนื้อสมองหรือสีดำกว่าเนื้อสมอง

 

เพิ่มเพื่อน