หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นกับว่าเป็นโรคสมองขาดเลือด หลอดเลือดในสมองแตก หรือสมองขาดเลือดชั่วคราว และระยเวลาตั้งแต่เกิดจนมาถึงโรงพยาบาล และสภาพของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะฉุกเฉินหากเกิดเมื่อไรต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ห้ามขับรถไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง

การรักษาผู้ที่เป็นโรคสมองขาดเลือด Ischemic Stroke และภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient ischemic attack TIA

ทั้งสองภาวะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนื่องมาจากมีการอุดตันของหลอดเลือดการรักษาประกอบไปด้วย

การรักษาทางยา

การรักษาโดยการผ่าตัด

การเลือกวิธีการรักษาขึ้นกับโรคของผู้ป่วย ความชำนาญของแพทย์

การรักษาหลอดเลือดสมองแตก

การรักษาโรคหลอดเลือดแตกจะต้องหาว่าแตกจากโรคหรือภาวะอะไร หากความดันโลหิตสูงมากแพทย์จะลดความดันโลหิตลง การผ่าตัดขึ้นกับโรคที่เป็น

การรักษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง


fb google