หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะต้องรู้เรื่อง ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง แล้วลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโดยการปรับพฤติกรรม

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยการควบคุมโรค

พบว่าร้อยละ 80 ของโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นสั่นพริ้ว ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง โรคแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง


fb google