การวินิจฉัยโรคสมองขาดเลือด

สำหรับญาติที่พบผู้ป่วยที่มีอาการเหมือนจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบ หากมีเครื่องเจาะตรวจน้ำตาลในเลือด ควรจะเจาะทันทีเพราะว่าทั้งน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือน้ำตาลในเลือดสูงจะมีอาการเหมือนโรคหลอดเลือดสมอง หากน้ำตาลต่ำและผู้ป่วยรู้สึกตัวและกลืนอาหารได้ก็ให้น้ำผลไม้ดื่ม แต่หากไม่รู้สึกตัวหรือกลืนไม่ได้หากให้อาหารทางปาก หากมีอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองโทรแจ้งเบอร์ 1669 หรือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะมีเวลารักษา 4.5 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ

การวินิจฉัยจะต้องอาศัย

 • ประวัติการเจ็บป่วย โรคหลอดเลือดสมองมักจะมีอาการแบบปัจจุบันทันด่วน อาการมักจะเกิดและเป็นมากในไม่กี่ชั่วโมง
 • สำหรับบ้านที่มีเครื่องวัดความดันโลหิตควรจะวัดทันที พร้อมอัตราการเต้นของหัวใจ เพราะความดันโลหิตอาจจะต่ำหรือสูงก็ได้
 • การตรวจร่างกายจะพบว่ามีอ่อนแรงของร่างกายซีกหนึ่ง หรืออ่อนแรงแขนหรือขาข้างหนึ่ง บางรายอาจจะมีปากเบี้ยว มีชาครึ่งซีก
 • ตัวอย่างเลือดเพื่อการทดสอบค่าสารต่างๆ เช่น CBC,การตรวจเอ็นไซม์ของตับ เอ็นไซม์ของหัวใจ
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพราะหัวใจสั่นพริ้วจะมีความเสี่ยงของลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
 • การวัดคลื่นไฟฟ้าของสมอง (EEG)
 • การวัดความเร็วของกระแสเลือด เพื่อประเมินความตีบของเส้นเลือด
 • การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan)
 • เครื่องตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง (MRI & MRA)
 • การตรวจหัวใจด้วยเคลื่อนคลื่นเสียงความถี่สูง 2D Echocardiography

กลับไปหน้าโรคหลอดเลือดสมอง | สาเหตุของโรคสมองขาดเลือด | อาการสมองขาดเลือด | การวินิจฉัยโรคสมองขาดเลือด | การรักษาโรคสมองขาดเลือด | การป้องกันโรคสมองขาดเลือด | การดูแลหลังเกิดโรคสมองขาดเลือด

เพิ่มเพื่อน