องค์การอนามัยโลกยังจัดระบาดการระบาดอยู่ในระดับ3 (หมายมีการระบาดสู่คน แต่ติดต่อระหว่างคนไปสู่คนยังไม่มีหลักฐาน)


ระดับการระบาดองค์การอนามัยโลกยังจัดระบาดการระบาดอยู่ในระดับ3 (หมายมีการระบาดสู่คน แต่ติดต่อระหว่างคนไปสู่คนยังไม่มีหลักฐาน)

ข่าวจากองค์การอนามัยโลกเดือน พฤษจิกายน

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไปยังประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก

คำแนะนำนี้ตั้งอยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่าการระบาดของไข้หวัดนกอยู่ในระยะที่3(มีทั้งหมด 6 ระดับ)ซึ่งการติดต่อจากคนสู่คนยังลำบาก

 • องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางในประเทศมีการระบาดของไข้หวัดนกในไก่ แม้ว่าจะมีรายงานคนติดจากไก่
 • องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้มีการตรวจร่างกายนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของไข่หวัดนกในไก่
 • นักท่องเที่ยวไปยังประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนกในไก่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนก
 • ให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวยังที่มีการระบาดของสัตว์ หลีกเลี่ยงตลาดค้าไก่หรือเป็็ดที่มีชีวิต
 • หลีกการสัมผัสกับกรง อุจาระ สารคัดหลั่งเพราะมีเชื้อโรคปริมาณมาก
 • การฆ่าไก่ การถอนขนไก่ กรุงอาหารจะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด

ความปลอดภัยเรื่องอาหาร

เชื้อไข้หวัดนก H1N1ไม่สามารถติดต่อทางอาหารที่ปรุงสุข เชื้อจะตายที่อุณหภูมิ 70 องศา ที่ผ่านมาก็ไม่มีรายงานว่าคนเกิดไข้หวัดนกจากการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก แม้ว่าไก่นั้นจะเป็นโรค สำหรับไก่จากบริเวณที่ไม่มีการระบาดก็มีความปลอดภัย แต่ต้องปรุงอาหารแบบถูกสุขลักษณะ

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกมักจะพบในทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ แต่จากการศึกษาสามารถพบเชื้อไวรัสได้ทุกแหล่งในนกที่ติดเชื้อ ดังนั้นทุกขั้นตอนในการปรุงอาหารต้องระมัดระวัง

ในขั้นตอนการปรุงอาหารต้องระวังการปนเปื้อนระหว่างอาหารสุขแลัอาหารดิบ

 • ไก่หรือเนื้อที่ปรุงสุกต้องไม่มีเลือด
 • ไข่ที่ปรุงสุกต้องไม่มีลักษณะเป็นไข่ขาว
 • เชื้อเมื่ออยู่ในที่เย็นอาจจะมีชีวิตได้เป็นเดือน ดังนั้นการปรุงไก่ที่แช่เย็นต้องระวังเรื่องการแพร่เชื้อด้วยหากไก่นั้นมีเชื้อโรคอยู่
 • อาจจะพบเชื้อโรคที่เปลือกไข่และไข่ขาว ดังนั้นต้องปรุงไข่ให้สุข
 • จากการระบาดที่ผ่านมาพบว่าการนำไก่ที่เป็นโรคหรือเสียชีวิตมาปรุงอาหารเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่สำคัญที่สุด

เพิ่มเพื่อน