การกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วน

รคอ้วนจะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและเป็นโรคอ้วนจะทำให้คุมน้ำตาลยาก เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้ง่าย การควบคุมน้ำหนักจะต้องประกอบไปด้วยการออกกำลังกาย และการคุมอาหาร

การกำหนดอาหารผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ

ผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนต้องมาดูการกระจายของไขมัน ในร่างกายโดยการวัดอัตราส่วนรอบเอว/รอบสะโพก[waist-to-hip ratio] ถ้าผู้ชายมากกว่า 1 หรือ 40 นิ้ว หรือ ผู้หญิงมากกว่า0.8 หรือ มากกว่า 35 นิ้วจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลดน้ำหนัก แนะนำให้ลดพลังงานลงวันละ 500 kcal โดยการลดอาหารลง 250 kcal และออกกำลังกายเพิ่มการใช้พลังงาน 250 kcal จึงจะทำให้น้ำหนักลดลงครึ่งกิโลกรัม/สัปดาห์ หรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้อาหารเหลวสำเร็จรูปซึ่งจะได้พลังงานเพียง 600-800 kcal/วันจะลดน้ำหนักได้1-2กิโลกรัม/สัปดาห์ ควรจะใช้เพียง 2-12 สัปดาห์ และขณะคุมอาหารควรลดปริมาณยาฉีดหรือยากินด้วยเพื่อป้องกันน้ำตาลต่ำ

 


อ้วน

 1. ลดพลังงานในอาหารที่ได้รับให้น้อยลง โดยรับประทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวให้น้อยลงครึ่งหนึ่ง
 2. รับประทานอาหาร 3 มื้องดจุกจิก
 3. หลีเลี่ยงอาหารทอดทุกชนิด
 4. รับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและใช้วิธี ต้ม นึ่ง ปิ้ง ผัดแทนการทอด
 5. งดน้ำตาล น้ำหวาน ขนมหวาน ผลไม้หวานจัด
 6. รับประทานผลไม้ที่ไม่หวานตามปริมาณที่กำหนด
 7. รับประทานอาหารไม่เค็ม
 8. รับประทานผักประเภทใบเขียวให้มากขึ้นทุกมื้อ
 9. อาหารที่ปรุงด้วยกะทิให้กินแต่น้อย
 10. ไม่ต้องเพิ่มอาหารเมื่อออกกำลังกาย
 11. รับประทานอาหารให้ตรงเวลา เมื่อเจ็บป่วยไม่ต้องงดยา หรืออาหารถ้ารับประทานอาหารไม่ได้ให้ดื่มน้ำผลไม้หรือผลไม้
 12. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางข้างล่างจะแสดงปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วน [ BMI ]> 27 ควรได้รับในแต่ละวันโดยพิจารณาจากน้ำหนัก และกิจวัตรประจำวันตารางแสดงน้ำหนัก(กิโลกรัม) และพลังงาน(กิโลแคลอรี)

กิจวัตรประจำวัน

45 กก.

50กก.

55กก.

60กก.

65กก.

น้อย

900

1000

1100

1200

1300

ปานกลาง

1125

1250

1375

1500

1625

มาก

1350

1500

1650

1800

1950

ตารางแสดงน้ำหนัก(กิโลกรัม) และพลังงาน(กิโลแคลอรี)

กิจวัตรประจำวัน

70กก.

75กก.

80กก.

85กก.

น้อย

1400

1500

1600

1700

ปานกลาง

1750

1875

2000

2125

มาก

2100

2250

2400

2550

 

หลังจากทราบปริมาณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันแล้ว อาจจะคำนวณหาอัตราส่วนของพลังงานที่ได้จากอาหารดังนี้ carbohydrate : fat : protein =55 : 25 : 20  หลังจากทราบปริมาณพลังงานที่ได้รับจึงใช้ตารางหมวดอาหารแลกเปลี่ยนเพื่อหาสัดส่วนอาหาร หรืออาจใช้ตารางแสดงสัดส่วนอาหารในหมวดต่างๆตามพลังงานในระดับที่แตกต่างกัน

อาหารสำหรับเบาหวาน

เพิ่มเพื่อน