ไวรัสตับอักเสบ อี Hepatitis E Virus

เป็นไวรัสตับอักเสบที่ติดต่อโดยการรับประทานเมื่อสมัยก่อนเรียก non-A, non-B hepatitis โรคนี้มักจะหายได้เองใน 4-6 สัปดาห์ แต่ก็อาจจะรุนแรงถึงกับตับวายจนเสียชีวิต โรคนี้พบมากในในเอเซีย

การติดต่อไวรัสตับอักเสบ อี

โรคนี้ต่อทางการได้รับเชื้อทางปาก

 • รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ
 • ติดต่อจากสัตว์ที่ติดเชื้อ
 • ติดต่อทางการถ่ายเลือด
 • ติดต่อจากแม่ไปลูก

ดีซ่าน

อาการไวรัสตับอักเสบ อี

ผู้ป่วยจะเกิดอาการหลังได้รับเชื้อตั้งแต่ 15-60 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นกล่าวคือ  มีอาการปวดท้อง ตัวเหลือง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน สามารถตรวจพบเชื่อในอุจาระได้ 14 วันหลังเกิดอาการวันแรก อาการมักจะเกิดในผู้ที่อายุ 15-40 ปี สำหรับเด็กมักจะไม่มีอาการ อาการที่สำคัญคือ

 • ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะเข็ม อุจาระซีด
 • เบื่ออาหาร
 • เจ็บชายโครงขวาเพราะตับโตan enlarged, tender liver (hepatomegaly);
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • มีไข้

อาการโดยทั่วไปจะดีขึ้นใน 2 สัปดาห์ แต่ก็มีผู้ป่วยประมาณร้อยละ .5-4 ที่จะเสียชีวิตจากตับวาย ผู้ป่วยตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20การตรวจเลือด

เนื่องจากอาการของตับอักเสบจากไวรัสชนิดต่างๆจะไม่แตกต่างกัน การวินิจฉัยทำได้โดย

 • การตรวจ (RT-PCR)เพื่อหา hepatitis E virus RNA;
 • immune electron microscopy เพื่อหา hepatitis E virus.

ยังไม่สามารถตรวจได้ การตรวจยังในชั่วค้นคว้า พบว่าหลังจากได้รับเชื้อ 4-5 สัปดาห์เจาะเลือดพบการทำงานของตับเริ่มมีการอักเสบ และจะคงอยู่ 2 สัปดาห์ และถ้าเจาะ IgM,IgG anti HEV พบว่าขึ้นสูงและจะลดลงอย่างรวดเร็ว

การกระจายของโรคแผนที่แสดงการกระจายของโรค

เชื้อจะระบาดในเอเซียและแอฟริกาที่มีระบบสาธารณูปโภคไม่ดี

การป้องกันไวรัสตับอักเสบ อี

 • ดื่มแต่น้ำต้มสุก ล้างมือให้สะอาด
 • รับประทานอาหารที่สุก
 • ยังไม่มีวัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิดนี้
 • ผลและผลไม้ต้องล้างให้สะอาด

การรักษา

ยังไม่มีการรักษา ประเทศจีนมีการผลิตวัคซีนสำหรับไวรัสตับอักเสบชนิดนี้