หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ท้องเสียเรื้อรัง ท้องร่วงเรื้อรัง Chronic Diarrhea

ท้องร่วงเรื้อรังหมายถึงการที่มีถ่ายเหลววันละ 2-3 ครั้งเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ ท้องร่วงเรื้อรังพบได้ในคนที่สุขภาพปกติ หรือพบได้ในคนที่มีโรคประจำตัว

สาเหตุของท้องร่วงเรื้อรัง

ท้องร่วงเรื้อรังมีสาเหตุมากมาย และมีความแตกต่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

ท้องร่วงเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ

  • การติดเชื้อพยาธิ์ Cryptosporidium,Cyyclospora,Entamoeba histolytica,Gairdia,microsporidia
  • Bacteria เช่น Aeromanas,Campylobacter,Clostridium difficile,E.coli,Salmonella,Shigella
  • Virus norovirus rotavirus
  • การติดเชื้อที่ไม่ทราบสาเหตุ

ท้องร่วงเรื้อรังจากสาเหตุอื่นๆ

การวินิจฉัยโรคท้องร่วงเรื้อรัง

การวินิจฉัยโรคท้องร่วงเรื้อรังจะต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การส่งตรวจพิเศษจะต้องอาศัยประวัติและอาการของโรค

เมื่อไรจึงจะพบแพทย์

โรคท้องร่วงส่วนใหญ่มักจะหายเอง หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์

ผู้ป่วยเด็ก

สำหรับผู้ใหญ่

การรักษาโรคท้องร่วงเรื้อรัง

การรักษา

กรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ

ยาที่ใช้รักษาโรคท้องร่วง

การป้องกันท้องร่วงเรื้อรัง

   

fb google