การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบแบบเปิดหน้าท้อง

การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง

ดูคลิป https://youtu.be/AwRCrcifI70

การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง


การผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง

ไส้ติ่งอักเสบ การรักษาไส้ติ่งอักเสบ