โยคะ โยคะเป็นศาสตร์ของประเทศอินเดียโยคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศทางยุโรป มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การฝึกร่างกายให้แข็งแรง(ท่าโยคะ) การฝึกการหายใจ และการฝึกสมาธิอ่านต่อ โยคะแบ่งออกได้หลายชนิด คลิกที่นี่