หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

 

ตารางการให้วัคซีนในเด็ก

อายุ

ชนิดของวัคซีน

แรกเกิด

 • BCG
 • HBV1ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่1

1 เดือน

 • HBV2ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้ที่2

2เดือน

 • DPT1 คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่1
 • OPV1 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่1
 • Hib1 วัคซีนเสริม

4เดือน

 • DPT2 คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่2
 • OPV2 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่2
 • Hib 2 วัคซีนเสริม

6เดือน

 • HBV3ไวรัสตับอักเสบ บี ครั้งที่3
 • DPT3 คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่3
 • OPV3 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่3
 • Hib 3 วัคซีนเสริม

9-12เดือน

 • MMR 1 หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 1

12เดือน

 • JE1 JE2ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่1 และ 2ห่างกัน1-2สัปดาห์

18เดือน

 • DPT4 คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่4
 • OPV4 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่4

24-30เดือน

 • JE3 ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่3

4-6ขวบ

 • DPT5 คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่5
 • OPV5 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่5
 • MMR 2 หัด คางทูม หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2
 • HAV

10-16ปี

 • dT คอตีบ บาดทะยัก
 • Varicella ไข้สุกใส วัคซีนเสริม

BCG วัคซีนป้องกันวัณโรคฉีด0.5MLที่ไหล่ซ้าย ถ้าไม่มีแผลเป็นเกิดขึ้นให้ฉีดซ้ำเมื่ออายุ6เดือน

   


fb google