หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ยา สุรา บุหรี่กับการตั้งครรภ์

คุณแม่ทุกคนคลอยากให้บุตรที่เกิดมามีอาการครบ 32 และไม่มีความพิการแต่กำเนิด การใช้ยาอย่างถูกต้อง การหยุดสูบบุหรี่สามารถทำให้ท่านเพิ่มโอกาสให้บุตรของท่านคลอดมาปกติ

ยาและการตั้งครรภ์

ยาส่วนใหญ่สามารถผ่านรกไปสู่ทารกและมีผลโดยตรงต่อทารก ยาบางตัวสามารถผ่านสู่ทารก โดยทางน้ำนมการให้ยาในช่วงแรกของการตั้งครรภ์สำคัญมาก เพราะอาจจะทำให้เด็กเกิดมาพิการได้ ยาบางชนิดที่ทำให้เด็กเกิดมาพิการเรียก teratogen ยาดังกล่าวได้แก่

 1. ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitors เช่น

สำหรับชื่อทางการค้าคุณแม่สามารถสอบถามได้จากแพทย์ที่ดูแลท่าน

 1. ยารักษาสิวเช่น Acne medication isotretinoin (ACCUTANE, RETIN-A).
 2. แอลกอฮอล์
 3. ฮอร์โมนเพศชายได้แก่ Androgens
 4. ยาปฏิชีวนะได้แก่ tetracyclin doxytetracyclin streptomycin
 5. ยาป้องกันเลือดแข็งเช่น warfarin
 6. ยากันชักได้แก่
 1. ยาแก้โรคซึมเศร้ากลุ่มlithium
 2. ยารักษาโรคมะเร็ง
 3. ยารักโรคไทรอยด์เช่น PTU, methimazole
 4. โคเคน
 5. ฮอร์โมนDES (diethylstilbestrol)
 6. Thalidomide

 

Aspirin กับการตั้งครรภ์

ไม่ควรใช้แอสไพริน3เดือนก่อนคลอดเนื่องจากจะทำให้เกิดชลอการคลอดและมีปัญหาเลือดออกมากหลังคลอด นอกจากนี้ยังแนะนำมิให้รับประทานระหว่างการให้นมบุตรเนื่องจากสามารถผ่านทางน้ำนมได้และอาจจะเกิด Reye's syndrome เมื่อเด็กเกิดติดเชื้อไวรัส

สุรา

แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องดื่มหลายประเภท เช่น Beer, wine, wine coolers เมื่อท่านดื่มแอลกอฮอล์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดท่านจะสูงขึ้นและไหลไปสู่ลูกท่านซึ่งจะทำให้เกิดแท้ง ปัญญาอ่อน น้ำหนักน้อย นอกจากผลของแอลกอฮอล์ยังเกิดจากปัจจัยต่างๆดังนี้

บุหรี่

การสูบบุหรี่ไม่ว่าจะก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์หรือหลังคลอดจะมีผลเสียต่อเด็กสารนิโคติน ทาร์ คาร์บอนโมนอกไซด์จะมีผลต่อเด็กผลเสียของบุหรี่มีดังนี้

โคเคน

โคเคนสามารถเสพได้ทั้งฉีด การสูด การดม การเสพโคเคนทำให้เกิดการแท้ง เลือดออกช่องคลอด คลอดก่อนกำหนด เด็กที่คลอดออกมามักจะมีปัญหาดังนี้

การตกไข่ | การปฏิสนธิ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ | การรับประทานกรดโฟลิค | ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | การคำนวณวันคลอด | สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | สุรา บุหรี่กาแฟ | อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ | วิตามินที่ร่างกายต้องการ | การทดสอบการตั้งครรภ์ | การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์ | การวางแผนทางการเงิน | 8วิธีหลีกเลี่ยงสารพิษ | การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี | ความพร้อมทางร่างกาย | การคำนวณอายุครรภ์ | การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การตั้งครรภ์และความเครียด | x-ray และการตั้งครรภ์ | การตั้งครรภ์และการใช้ยา | การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

การตั้งครรภ์  

fb google