หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การผ่าตัดทำคลอด

การคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีผลดีต่อเด็ก แต่หากมีปัญหาในการคลอดตามธรรมชาติแพทย์จะผ่าตัดทำคลอด

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

  • dystosia การคลอดไม่สามารถดำเนินตามปกติ เช่นเด็กตัวโต หรือคลอดท่าก้น เด็กท่าขวาง
  • fetal distress เด็กมีปัญหาทำให้หัวใจและสมองน้อย เช่น สายสะดือพันคอเด็ก หรือรกรอกก่อนกำหนด
  • placenta previa รกเกาะต่ำขวางทางคลอดทำให้เกิดเลือดออกขณะคลอด ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัด
  • multiple preg กรณีครรภ์แผด
  • medical complication เช่นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง

การผ่าตัดทำคลอดมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแพทย์จะอนุญาติให้สามีเข้าไปดูการผ่าตัดได้ บางท่านอาจจะเอากล้องเข้าไปบันทึกทารกแรกคลอด

 

   

fb google